"lokale" vertalen - Engels

NL

"lokale" in het Engels

EN
NL

lokale {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Onze visie is lokale productie, zoals de beweging voor lokale voeding, voor productie.
Our vision is local manufacturing, like the local food movement, for production.
Lokale voorlichting is echter een taak die bij de lokale actoren ligt.
However, local information is the responsibility of the local players.
De gebruikers lokale meerwaarde laten toevoegen. ~~~ Een wereldwijde blik met lokale kennis.
Get the community to add local depth, global perspective, local knowledge.

Voorbeeldzinnen voor "lokale" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchMet hulp van de lokale bevolking en schoppen en houwelen ging ik op pad.
With the help of the locals and using just shovels and picks, I made my way.
DutchZeer recent heeft zij de aanbevelingen gedaan over het lokale circuit en over bundeling.
The Commission is addressing many of these problems which you identify at the moment.
DutchHet erkent de noodzaak van een geëngageerd proces en de meningen van lokale gemeenschappen.
It recognises the need for a participatory process and grassroots opinion.
DutchMet de inwoners van dat lokale centrum had hij het over twee ideeën.
As he talked to the residents in that community center, he talked about two concepts.
DutchDe lokale vertegenwoordigers zijn dus eveneens verantwoordelijk.
Locally elected representatives are equally responsible for what has happened.
DutchLeven in het midden van de 21-eeuw zal draaien om het lokale leven.
Life in the mid-21st century is going to be about living locally.
DutchEn wat bleek, die gasten leerden me het een en ander over mengen met de lokale bevolking.
And as it turned out, these guys really taught me a thing or two about blending in with the locals.
DutchEen strategie moet allesomvattende en op de lokale situatie toegespitste behandelingsmogelijkheden omvatten.
Our strategy must comprise comprehensive treatment close to patients’ home areas.
DutchWe moeten ons ervoor inzetten dat regionale en lokale overheden een belangrijke rol kunnen spelen.
We must ensure that these administrations play a significant role.
Dutch(Gelach) Toen we kennismaakten was Barack een lokale organisator.
(Laughter) But when we met, Barack was a community organizer.
DutchHet uitje bestond erin met hem naar een lokale vergadering te gaan.
And his date was to go with him to a community meeting.
DutchDe lidstaten zijn tenslotte verantwoordelijk voor de lokale tenuitvoerlegging van communautaire wetgeving.
They are, after all, responsible for the on-the-ground implementation of Community legislation.
DutchTen tweede zouden de lokale besturen en de samenleving moeten worden voorbereid op het uitbreken van een crisis.
Secondly, we need to prepare national administrations and society for a crisis situation.
DutchDe integratiemaatregelen zijn inderdaad op lokale leest geschoeid.
Integration initiatives are indeed implanted locally.
DutchDat wil zeggen dat besluiten op het meest adequate niveau genomen moeten worden vanuit het oogpunt van de lokale betrokkenen.
That is to say, that decisions are taken at the most appropriate level for them.
DutchHet is aan lokale afgevaardigden om hierover te beslissen.
These are decisions for locally elected representatives.
DutchTen eerste ondersteuning van programma's voor lokale voedselproductie en verbetering van de gezondheidszorg.
In contacts with workers in the field, I always ask what practical help the European Union can give.
DutchIn deze gebieden zijn de enige lokale hulpbronnen die ten volle benut kunnen worden de vissen in onze wateren.
In these areas the only indigenous resources that can be fully utilized are the fish in our waters.
DutchHij nam me mee naar zijn lokale restaurant en hij serveerde mij wat van zijn foie gras, gekonfijte foie gras.
He took me to his neighborhood restaurant and he served me some of his foie gras, confit de foie gras.
DutchOp veel terreinen hebben bijvoorbeeld de lokale autoriteiten en de industrie hun eigen aandeel relatief goed verzorgd.
In many areas, for example, the community and industry have played their part relatively well.