"logistiek" vertalen - Engels

NL

"logistiek" in het Engels

NL logistiek
volume_up
{de}

logistiek
De overeenkomst wordt toegepast op het vrachtvervoer over zee, de logistiek enzovoort.
It will apply to such areas as maritime cargo transport and logistics.
De WEU is in vele opzichten afhankelijk van het materieel en de logistiek van de NAVO.
The WEU depends on NATO capacities and NATO logistics in many respects.
Voorts hebben zij zich ontwikkeld tot centra voor vrachtverwerking, dienstverlening, distributie en logistiek.
They are also centres of transshipment, services, distribution and logistics.

Voorbeeldzinnen voor "logistiek" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWij zouden in een gevaarlijke situatie terechtkomen als Europa logistiek afhankelijk zou worden van Rusland.
It would be a very dangerous situation if the Europeans were to become logistically reliant on Russia.
Dutch. ~~~ Het is een ontwerpprobleem, een technisch probleem, een logistiek en operationeel probleem.
This process is an engineering problem, a mechanical problem, a logistical problem, an operational problem.
DutchDe aanpak lijkt enigszins schizofreen, niet alleen op het vlak van de logistiek maar ook op dat van de financiering, die absoluut ontoereikend is.
In fact, the approach seems schizophrenic not only at a logistical level but also because of the inadequate financial cover.
DutchWij roepen de Commissie op om de bevoegde instanties in deze landen bij het proces te betrekken, op een technisch en vooral ook logistiek gezien efficiënte wijze.
We call on the Commission to ensure the relevant departments in these countries are involved in a technically - and more important - logistically efficient manner.
DutchAls de Europese Unie daadwerkelijk behalve politiek ook praktisch en logistiek wil integreren, dan moeten de trans-Europese netwerken gefinancierd worden.
If genuine integration is to take place in the EU, and not only political integration, but also practical and logistical integration, then funding must be provided for the Trans-European Networks.
DutchMijn fractie, de Fractie van de Europese sociaal-democraten, zal een delegatie naar Afghanistan sturen en ik verwacht van de Commissie dat zij dit initiatief logistiek zullen ondersteunen.
My group, the Group of Social Democrats, will be sending a delegation to Afghanistan, and I look to the Commission to provide support for it in the shape of logistical aid.