"liedje" vertalen - Engels

NL

"liedje" in het Engels

NL

liedje {het}

volume_up
liedje (ook: lied, nummer, zang, gezang)
Iemand zei me dat dat liedje werd gespeeld op een baseballwedstrijd in Kansas City.
So that song, somebody told me that it was at a baseball game in Kansas City.
Het eerste liedje dat ik schreef, was in het Engels, het tweede in het Chinees.
And the first song I wrote was in English, and the second one was in Chinese.
Dit liedje heb ik geschreven op basis van traditionele Baskische ritmes.
This is a song that I wrote based on traditional Basque rhythms.
In de rest van Europa is het hetzelfde liedje, ook al verschillen de aantallen.
The tune is the same around the rest of Europe even if the numbers are different.

Voorbeeldzinnen voor "liedje" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIn de rest van Europa is het hetzelfde liedje, ook al verschillen de aantallen.
The tune is the same around the rest of Europe even if the numbers are different.
DutchHet eerste liedje dat ik schreef, was in het Engels, het tweede in het Chinees.
And the first song I wrote was in English, and the second one was in Chinese.
DutchIemand zei me dat dat liedje werd gespeeld op een baseballwedstrijd in Kansas City.
So that song, somebody told me that it was at a baseball game in Kansas City.
DutchDit liedje gaat eigenlijk over loops, maar niet het soort loops dat ik hier maak.
And so this is basically a song about loops, but not the kind of loops that I make up here.
DutchHoe dan ook, dit is een liedje over: we hebben dit allemaal, maar wat gaan we ermee doen?
Anyway, this is a song about: we have all this, but what are we going to do with it?
DutchIk weet al wat het eind van het liedje zal zijn: één commissaris per lidstaat.
I know the tendency: it is to give one commissioner per Member State.
DutchOndanks dat het elk jaar weer hetzelfde liedje is, verandert er in feite niets.
The same thing happens every year, yet so far nothing has changed.
DutchNu stevent de energievoorziening in Europa op een crisis af, en het is weer hetzelfde liedje.
Now Europe’ s energy supply is heading for a crisis, and it is the same old story.
DutchIemand beweert te linken naar iets interessants, en plots heb je een liedje uit de jaren 80.
Somebody says they're linking to something interesting, and you get an '80s pop song.
DutchMisschien moeten we maar het volgende liedje doen, want ik ben volledig kwijt waar dit heengaat.
Maybe we'll go into the next tune, because I totally lost where this is going.
Dutchde allereerste, die -- tot ik haar verliet -- datzelfde liedje draaide.
my first real love, who -- till I left her -- played the same record.
DutchWe hebben dat liedje al honderden keren gehoord... precies zo, precies zoals jij het zingt.
We've already heard that song a hundred times... just like that, just like how you sang it.
DutchEn dan -- ok, hier komen we bij het liedje -- ik sla een brug naar het emotionele vlak.
And then -- okay, this is where we get to the song -- kind of bridges the gap to the emotional.
Dutch♫ Ik ben gewoon op stap met mijn hond, ik zing mijn liedje, kuier wat rond
♫ I'm just a'walking my dog, singing my song, strolling along.
DutchDit liedje heb ik geschreven op basis van traditionele Baskische ritmes.
This is a song that I wrote based on traditional Basque rhythms.
Dutch♫ Ja, ik en mijn hond, we zingen ons liedje, kuieren wat rond.♫
♫ Yeah, it's just me and my dog, singing our song, strolling along. ~~~ ♫
DutchHet volgende liedje, oftewel de toegift, dat ik ga spelen heet "Bumble Boogie" van Jack Fina.
The next song, or the encore, that I'm going to play is called "Bumble Boogie," by Jack Fina.
DutchIk zou 't leuk vinden als hij een keer belde en een liedje aanvroeg.
I would love it for him to call me someday and ask for a song
DutchAls je echt wilt dat dit liedje er komt, moet je later nog eens aankloppen als ik wel tijd voor je heb.
If you really want to exist, come back at a more opportune moment when I can take care of you.
DutchToen waren we kinderen, en maakte het niks uit welk liedje het was.
When we were kids, it didn't matter what the song was.