NL

later {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Drie dagen later vervaagde het en een week later waren er nergens nog klachten.
Three days later it faded, and a week later, no more complaining anywhere.
" En die zullen zich later allemaal bij de partizanen aansluiten ", besloot ze.
'And they will all join the partisans later,'she concluded.
Deze voortijdige schoolverlaters vormen later de grote massa langdurig werklozen.
These school drop-outs later make up the bulk of the long-term unemployed.
Het blijft dus mogelijk ook het beoogde maximum in een later stadium te wijzigen.
Subsequent amendment, including altering the ceiling, is therefore still possible.
Ik kan deze later ingediende tekst dan ook niet hebben ondersteund.
Therefore I could not have supported this subsequent submission.
Dat is nodig om problemen op een later tijdstip te voorkomen.
This is essential if we want to avoid subsequent problems.
EN

later {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Three days later it faded, and a week later, no more complaining anywhere.
Drie dagen later vervaagde het en een week later waren er nergens nog klachten.
'And they will all join the partisans later,'she concluded.
" En die zullen zich later allemaal bij de partizanen aansluiten ", besloot ze.
These school drop-outs later make up the bulk of the long-term unemployed.
Deze voortijdige schoolverlaters vormen later de grote massa langdurig werklozen.

Voorbeeldzinnen voor "later" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIk was er erg bij betrokken maar vestigde mijn aandacht later op andere fenomenen.
I was very much involved in it, but then turned my attention to other phenomena.
DutchMeetings zijn plekken om te gaan praten over zaken die je later moet gaan doen.
Meetings are places to go to talk about things you're supposed to be doing later.
DutchAls begrotingsautoriteit zal het Parlement later over al deze cijfers beslissen.
Parliament, as budgetary authority, will decide on all these figures later on.
DutchHet blijft dus mogelijk ook het beoogde maximum in een later stadium te wijzigen.
Subsequent amendment, including altering the ceiling, is therefore still possible.
DutchLater sloot ik me aan bij de jeugdorganisatie van het African National Congress.
And I joined, later on, the youth organization under the African National Congress.
DutchEnkele jaren later gevolgd door de ontdekking van de stethoscoop door Laennec.
And it was followed a year or two later by Laennec discovering the stethoscope.
DutchToen ik later die middag bijkwam, ontdekte ik tot mijn schrik dat ik nog leefde.
When I woke later that afternoon, I was shocked to discover that I was still alive.
DutchHet gaat echt belangrijk zijn dat hij later in staat is om mij rond te rijden.
So it's going to be really important that he be able to drive me around some day.
DutchLater, recentelijk, werd ze in beroep vrijgesproken -- eigenlijk in tweede beroep.
Later, and fairly recently, acquitted on appeal -- in fact, on the second appeal.
DutchEnkele jaren later hoorde ik een grap over de grootste violist, Jascha Heifetz.
A few years later I heard a joke about the greatest violinist, Jascha Heifetz.
DutchBeide hebben tot doel de richtlijn op een later tijdstip van kracht te laten worden.
In both cases, they seek to have the directive enter into force at a later date.
DutchDit Handvest is later als hoofdstuk II opgenomen in het ontwerp voor een grondwet.
This Charter was later included in the draft for a constitution as Chapter II.
DutchHier staan we nu, meer dan twee jaar later, en we zijn niets verder gekomen.
Here we are today, more than two years later, and this is as far as we have got.
DutchDe lijn geleidde de telefoonsignalen die Bell later wereldberoemd zouden maken.
The line carried the telephone signals that would later make Bell a household name.
DutchDe hond is later laten inslapen, maar dit is een hond waar ik lang mee heb gewerkt.
The dog is actually euthanized now, but this was a dog I worked with for a while.
DutchToen, een paar maanden later, beukte orkaan Katrina in op de flank van Amerika.
Then, a few months later, Hurricane Katrina slammed into the side of America.
DutchEn tien jaar later is dat debacle in Nederland nog steeds onderwerp van gesprek.
Ten years on, this debacle is still a subject for debate in the Netherlands.
DutchHet gaat er niet om wat anderen later moeten doen, maar om wat wij nu moeten doen!
It is not a matter of what others shall do later, but of what we shall do now.
DutchEen maand later ging ik naar de wereldkampioenschappen, geraakte in de halve finale.
Then one month later, went to the world championships, made it to the semi-final.
Dutchen 20 jaar later zaten er 200 man in ieder vliegtuig dat de oceaan overstak.
And 20 years later there were 200 people in every airplane crossing the Atlantic.