NL

laag {de}

volume_up
laag (ook: laagje, legger)
Ze gebruikt een laser om de laag nieuw materiaal op de oude laag te fixeren.
It's actually using a laser to fuse the new layer of material to the old layer.
Laag na laag van legende, sport, details die resoneren.
Layer after layer of legend, sport, details that resonate.
Maar nu hebben we die nieuwe laag van private soevereiniteit op het internet.
But now we have this new layer of private sovereignty in cyberspace.
laag (ook: rang)
We moeten zorgen voor een Europa dat niet verdeeld is in een eersteklas en een tweedeklas laag.
We should be looking for a Europe that is not divided into first and the second-class tiers.
Deze ongewenste en volstrekt overbodige laag politici is symbolisch voor de recente verschuiving in het Verenigd Koninkrijk in de richting van regionalisatie.
This unwanted and completely unnecessary tier of politicians is symbolic of the UK's recent shift towards regionalisation.
Ten derde is de wetstekst zelf omslachtig en hij zal tot aanzienlijk hogere kosten leiden voor de kunsthandel, doordat een extra laag van bureaucratie en uitgaven wordt toegevoegd.
Thirdly, the law itself is cumbersome and will add considerably to the costs of art markets by adding a tier of bureaucracy and expense.
laag (ook: vlies)
Het leven zelf is slechts een dunne laag verf op deze planeet.
Life itself is just a thin coat of paint on this planet.
De eerste beschermende laag is in ieder geval niet voldoende.
The first protective coating is inadequate in any case.
De leidingen voldoen nog steeds niet aan de Europese norm, omdat ze geen tweede beschermende laag hebben.
The pipes still do not have a second protective coating as European standards require.
laag (ook: olievlek)

Voorbeeldzinnen voor "laag" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchOverigens is de reële rente laag genoeg om een stimulans voor groei te bieden.
Moreover, the real interest level is low enough to offer an incentive for growth.
DutchHet aantal valse euromunten blijft historisch gezien eveneens op een laag niveau.
The number of counterfeit euro coins also remains low by historical standards.
DutchHet uitzonderlijk laag accijnsniveau vooral op tabak is niet te verantwoorden.
The exceptionally low excise level, particularly on tobacco, cannot be justified.
DutchOok in de nieuwe lidstaten is dit percentage laag, met uitzondering van Cyprus.
The rates are equally low, with the exception of Cyprus, in the new Member States.
DutchDaar komt bij dat de uitvoeringsgraad laag ligt - in 2003 nog geen 44 procent.
Added to this is the low implementation rate, which in 2003 was less than 44 %.
DutchMensen die hier laag op scoren, houden van het bekende, veilige en betrouwbare.
People low on it like things that are familiar, that are safe and dependable.
DutchDaarom ook was de opkomst bij de Europese verkiezingen in juni nog nooit zo laag.
That is why the turnout in the European elections in June was down to a record low.
DutchConsortiavorming moet gestimuleerd worden, onder meer om de kosten laag te houden.
The forming of consortia must be promoted, partly in order to keep the costs down.
DutchHet aandeel van de administratieve uitgaven is met slechts 5 % uitgesproken laag.
The allocation for administrative expenses is decidedly paltry at a mere 5 %.
DutchUit de opiniepeilingen blijkt de mate van publieke steun verontrustend laag.
There is a very disquieting level of public support indicated by opinion polls.
DutchZe gebruikt een laser om de laag nieuw materiaal op de oude laag te fixeren.
It's actually using a laser to fuse the new layer of material to the old layer.
DutchDe visbestanden in de Ierse Zee bevinden zich momenteel op een gevaarlijk laag peil.
Fish stocks in the Irish Sea at the present time are at a precariously low level.
DutchIk wil daarbij ook extra aandacht vragen voor mensen met een zeer laag inkomen.
I would also ask for special attention to be paid to people on extremely low incomes.
DutchEen verdubbeling klinkt heel goed, maar ons uitgangspunt is buitengewoon laag.
A doubling sounds very good, but we are starting from an extremely low base.
DutchMaar bladzijden omslaan blijkt erg lastig te zijn, en de aantallen blijven laag.
But it actually turns out to be pretty hard to turn pages, and the volume isn't there.
DutchNee, het zijn bewandelbare gebieden op de plek van laag-presterend onroerend goed.
No, it's pockets of walkability on the sites of under-performing properties.
DutchEuropa heeft een lange weg te gaan, want onze werkgelegenheidscijfers zijn te laag.
Europe has a long way to go, because our rates of employment are inadequate.
DutchHet zoutgehalte in de Oostzee is relatief laag vergeleken met andere zeeën.
The salt content of the Baltic is relatively low compared with that of other seas.
DutchDe werkloosheid in de toetredende landen is hoog en de werkgelegenheid laag.
Unemployment in the acceding countries is high and opportunities for employment low.
DutchOverigens is onze langetermijnrente in honderd jaar niet zo laag geweest.
As a matter of fact, our long-term rates are at their lowest level for 100 years.