"kunstmatige intelligentie" vertalen - Engels

NL

"kunstmatige intelligentie" in het Engels

NL

kunstmatige intelligentie {de}

volume_up
kunstmatige intelligentie
Je moet er kunstmatige intelligentie bij betrekken.
It would be artificial intelligence.
State-of-the-art artificial intelligence.
Nu de vraag over bewustzijn en kunstmatige intelligentie. ~~~ Kunstmatige intelligentie is, net als de studie van het bewustzijn, nog nergens geraakt.
In the question of consciousness and artificial intelligence, artificial intelligence has really, like the study of consciousness, gotten nowhere.
kunstmatige intelligentie
volume_up
AI {znw.} (Artificial Intelligence)
Deze bellen -- Ik kan deze bellen zien met hun waterstofpakketjes, rondzwevend over de grond, bestuurd door kunstmatige intelligentie.
These bubbles -- I can see these bubbles with these hydrogen packages, floating around on the ground driven by AI.
Eerst ging ik naar MIT, het lab voor kunstmatige intelligentie en ik zei: “Ik wil ook intelligente machines maken, maar ik wil dit doen door eerst te onderzoeken hoe de hersenen werken.”
First, I went to MIT, the AI lab was there, and I said, well, I want to build intelligent machines, too, but the way I want to do it is to study how brains work first.

Voorbeeldzinnen voor "kunstmatige intelligentie" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchJe moet er kunstmatige intelligentie bij betrekken.
DutchSuper deluxe kunstmatige intelligentie.
DutchDeze bellen -- Ik kan deze bellen zien met hun waterstofpakketjes, rondzwevend over de grond, bestuurd door kunstmatige intelligentie.
These bubbles -- I can see these bubbles with these hydrogen packages, floating around on the ground driven by AI.
DutchGerichte geneesmiddelen, genetische modificatie, kunstmatige intelligentie, misschien zelfs implantaten in onze hersenen, kunnen de mens zelf veranderen.
Targeted drugs, genetic modification, artificial intelligence, perhaps even implants into our brains, may change human beings themselves.
DutchNu de vraag over bewustzijn en kunstmatige intelligentie. ~~~ Kunstmatige intelligentie is, net als de studie van het bewustzijn, nog nergens geraakt.
In the question of consciousness and artificial intelligence, artificial intelligence has really, like the study of consciousness, gotten nowhere.
DutchWat kunstmatige intelligentie betreft, hebben ze niet alleen nog geen kunstmatige intelligentie gemaakt. ~~~ Ze zijn er nog niet eens in geslaagd kunstmatige domheid te maken.
With artificial intelligence, not only have they not created artificial intelligence, they haven't yet created artificial stupidity.
DutchDe kunstmatige intelligentie van de machines kon in elk facet van de menselijke maatschappij gezien worden... inclusief, uiteindelijk, de schepping van een nieuwe en betere Al.
The machines´ artificial intelligence could be seen in every facet of man´s society...... including, eventually, the creation of new and better Al.
DutchDit is één van de spannendste projecten die we ontwikkelen, een klein personage dat een woordvoerder-robot is voor vriendelijke kunstmatige intelligentie.
And this is one of the most exciting projects that we're developing, which is a little character that's a spokesbot for friendly artificial intelligence, friendly machine intelligence.
DutchDus 20 jaren gaan voorbij -- Nu ben ik Mastersstudent aan het MIT waar ik kunstmatige intelligentie studeer. ~~~ Het is 1997, en NASA heeft zojuist de eerste robot op Mars doen landen.
So 20 years pass -- I am now a graduate student at MIT studying artificial intelligence, the year is 1997, and NASA has just landed the first robot on Mars.
Dutch. ~~~ Autonoom: kunstmatige intelligentie. ~~~ Laten we eens kijken hoe het eraan toe gaat.
It looks around, searches for the ball, looks around, searches for the ball, and it tries to play a game of soccer, autonomously: artificial intelligence.
DutchEerst ging ik naar MIT, het lab voor kunstmatige intelligentie en ik zei: “Ik wil ook intelligente machines maken, maar ik wil dit doen door eerst te onderzoeken hoe de hersenen werken.”
First, I went to MIT, the AI lab was there, and I said, well, I want to build intelligent machines, too, but the way I want to do it is to study how brains work first.
DutchDe eerste zes studierichtingen hier, kunstmatige intelligentie, geavanceerde computertechnologie, biotechnolgie en nanotechnologie… zijn de verschillende kerngebieden van informatietechnologie.
The first six tracks here -- artificial intelligence, advanced computing technologies, biotechnology, nanotechnology -- are the different core areas of information technology.
DutchJe kunt het als een computerprobleem zien, een kunstmatige intelligentie probleem. ~~~ "Waarom dien je een soort analoog geluk in het computerbrein te implementeren om het goed te laten werken?
You can view it as a computing problem, an artificial intelligence problem: do you need to incorporate some sort of analog of happiness into a computer brain to make it work properly?

Vergelijkbare vertalingen voor "kunstmatige intelligentie" in Engels

intelligentie zelfstandig naamwoord
kunstmatige ondergrond zelfstandig naamwoord