NL

kunstmatig {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
1. algemeen
Kunstmatig snel opfokken van kuikens en kalkoenen moet worden gestaakt.
The artificial, fast-track breeding of chicks and turkeys must be discontinued.
Die benaming is volkomen kunstmatig en dekt geen enkele werkelijkheid.
It is a quite artificial concept and refers to something that has never really existed.
Dit kunstmatig product verdient geen financiële steun van de EU.
An artificial product of that kind does not deserve financial support from the EU.
kunstmatig
Als deze crisis kunstmatig zou zijn veroorzaakt, zouden de andere olieproducerende landen ze kunnen opvangen.
If this was just a man-made crisis, the other oil producers could redress the balance.
Die zijn allemaal door mensen gemaakt, en jij brengt ze kunstmatig naar het bos, gewoon door daar te zijn.
All of those are man-made, artificiality brought into the woods by you, and by the very nature of being there.
Dat waren kunstmatig veroorzaakte politieke crisissen, eerst in 1973 en daarna in 1979 met de val van het regime van de sjah.
They were political crises of man-made origin, and they came about in 1973 and 1979 with the fall of the Shah regime.
2. kunst
kunstmatig (ook: artistiek, kunstig)

Voorbeeldzinnen voor "kunstmatig" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEen Westelijke Balkan heeft nooit bestaan en is een volkomen kunstmatig begrip.
There never really was a 'western Balkans ', and it is a totally artificial concept.
DutchDeze logica leidt er overigens toe dat de prijzen kunstmatig hoog gehouden worden.
This logic also leads to prices being fixed at an artificially high level.
DutchKunstmatig snel opfokken van kuikens en kalkoenen moet worden gestaakt.
The artificial, fast-track breeding of chicks and turkeys must be discontinued.
DutchDe wereld betaalt de prijs voor het kunstmatig goedkoop houden van transport over zee.
The world pays the price for keeping maritime transport artificially cheap.
DutchTegelijkertijd heb ik de indruk dat deze bezorgdheid vaak kunstmatig wordt gevoed.
At the same time I have the impression that these worries are often conjured up artificially.
DutchIk zeg niet dat ik geen keuze wil, maar vele van deze keuzes zijn nogal kunstmatig."
I don't mean to say that I want no choice, but many of these choices are quite artificial."
DutchWe willen proberen om een soort van kunstmatig leven te creëren.
Really what I'm talking about here is trying to create a kind of artificial life.
DutchDie benaming is volkomen kunstmatig en dekt geen enkele werkelijkheid.
It is a quite artificial concept and refers to something that has never really existed.
DutchDit kunstmatig product verdient geen financiële steun van de EU.
An artificial product of that kind does not deserve financial support from the EU.
DutchHij probeert een kunstmatig genetisch systeem te draaien op die computer.
Trying to start an artificial genetic system running in the computer.
DutchWe konden vaststellen dat kunstmatig DNA nauwkeurig samenstellen in grote stukken, heel moeilijk was.
We found that synthesizing accurate DNA in large pieces was extremely difficult.
DutchHierbij gaat het niet om een kunstmatig akkoord of de fictie van eenheid.
This does not mean an artificial agreement or a fictitious unity.
DutchDe omvang van de begroting wordt steeds kunstmatig verlaagd door de Raad.
The Council always reduces the level of the budget artificially.
DutchDat kunstmatig opgewekte consumentisme -- ik vind het gruwelijk.
These -- this artificially induced consumerism -- I think it's atrocious.
DutchWij kunnen de rijke landen niet kunstmatig nog rijker laten worden.
We cannot artificially make the prosperous countries more prosperous.
DutchIk haast mij om te zeggen dat deze oppervlaktes volledig kunstmatig zijn.
I hasten to say that these surfaces are completely artificial.
DutchDit komt eigenlijk uit een boek dat ik schreef en dat gaat over kunstmatig leven.
And if you take a look at that, this was actually in a book that I wrote that deals with artificial life.
DutchWe moeten niet proberen de olieprijzen kunstmatig te beïnvloeden.
We should not make any attempts to artificially influence oil prices.
DutchHet gaat niet op dat een dergelijk kunstmatig produkt in een mousserende-wijnfles kan worden verkocht.
We cannot have this kind of artificial product being marketed in a sparkling wine bottle.
DutchAls deze crisis kunstmatig zou zijn veroorzaakt, zouden de andere olieproducerende landen ze kunnen opvangen.
If this was just a man-made crisis, the other oil producers could redress the balance.