NL

kunst {de}

volume_up
1. algemeen
Het antwoord op die vraag is volgens mij ook relevant voor beeldende kunst.
I think the answer to that question is also relevant to the fine arts.
En ik heb een academie, onderdeel van de Universiteit van Schone Kunsten in Berlijn.
And I have an academy, a part of the University of Fine Arts in Berlin.
2. kunst
kunst
Daar denk ik dat kunst en film misschien de kloof kunnen overbruggen, en simulaties.
There I think that the arts and film can perhaps fill the gap, and simulation.
Mensen hebben namelijk het idee dat wetenschap en kunst gescheiden zaken zijn.
You know, people have this idea that science and the arts are really separate.
Het verschil tussen kunst en wetenschap is niet het analytische versus de intuïtie.
The difference between arts and sciences is not analytical versus intuitive, right?

Voorbeeldzinnen voor "kunst" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchKunst en muziek krijgen normaal een hogere status op scholen… dan drama en dans.
Art and music are normally given a higher status in schools than drama and dance.
DutchMensen hebben namelijk het idee dat wetenschap en kunst gescheiden zaken zijn.
You know, people have this idea that science and the arts are really separate.
Dutch. ~~~ En dat gaf kunst.
I waited for the wind to come up and held up a canvas, and that produced art.
DutchDaar denk ik dat kunst en film misschien de kloof kunnen overbruggen, en simulaties.
There I think that the arts and film can perhaps fill the gap, and simulation.
DutchHet verschil tussen kunst en wetenschap is niet het analytische versus de intuïtie.
The difference between arts and sciences is not analytical versus intuitive, right?
DutchKunst is bedrog dat echte gevoelens oproept -- een leugen die waarheid schept.
Art is a deception that creates real emotions -- a lie that creates a truth.
DutchWeet u, kunst en cultuur zijn de vermenigvuldigers van ons integratiebeleid.
Culture and cultural programmes are the soul of Europe, as everyone has said.
DutchDe kunst van het leven is om verstandig met deze risico's en onzekerheden om te gaan.
The trick is to deal with these risks and uncertainties in a judicious manner.
DutchDe televisie is ook een onontbeerlijk forum voor de zevende kunst - de filmindustrie.
Television is also an indispensable forum for the seventh art - the film industry.
DutchIk heb het conflict tussen abstracte en naturalistische kunst nooit begrepen.
Incidentally, I've never understood the conflict between abstraction and naturalism.
DutchZe zijn entertainment, ze zijn een vorm van kunst, een trots om te bezitten.
They're a form of entertainment, they're a form of art, a pride of ownership.
DutchNu is het geen kunst om in dit Parlement heel abstract te spreken over mensenrechten.
It is easy for us in this House to talk about human rights in quite abstract terms.
DutchWat er dan echt gebeurt, is dat je het leest als: "Kunst is hoe dan ook blijvend."
But what really happens is that you read it as: "Art is whatever remains."
DutchDe andere levensles is de kunst van vervulling. ~~~ Die krijgt men zelden onder de knie.
But the other lesson of life that is rarely mastered is the art of fulfillment.
DutchZeer aan te raden voor iedereen met interesse in de kunst van het vertalen.
It's highly recommended for anyone who's interested in the translator's art.
DutchIk begon me af te vragen "Wat als kunst zich ervan bewust was dat ze bekeken wordt?"
And basically to ask the questions: What if art was aware that we were looking at it?
DutchTot voor kort brachten wij de naam Van Gogh in verband met kunst, met prachtige kleuren.
Up until now, we had associated the name of Van Gogh with art and bold colours.
DutchGedurende de jongste twee decennia zijn sommigen kunst beginnen maken met technologie.
Some people in the last decade or two have started creating artwork with technology.
DutchDus hij zag deze kunst niet als jagersmagie, maar als ansichtkaarten van nostalgie.
So, he saw this art not as hunting magic, but as postcards of nostalgia.
DutchRetorica, de kunst woorden zo te rangschikken dat ze een maximaal effect hebben.
Rhetoric, the art of organizing the world of words to maximum effect.