"kunde" vertalen - Engels

NL

"kunde" in het Engels

Voorbeeldzinnen voor "kunde" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEen andere benadering is klassieker met de nadruk op schoonheid en kunde.
Then there's another, more classical, attitude which embraces beauty and craft.
DutchEuropa heeft behoefte aan vastberadenheid, visie en moed en ik zal al mijn enthousiasme en mijn kunde daaraan wijden.
Europe needs determination, vision and courage, and I shall be throwing all the enthusiasm and strength I can muster into the fight.
DutchHier schiet onze samenleving overigens schromelijk tekort, terwijl ze toch de kennis en kunde van ieder individu nodig heeft om vooruit te komen.
Moreover, that is a considerable loss for a society that needs all its human resources in order to progress.
DutchIk wil de Commissie een pluim geven voor haar werkzaamheden op dit gebied, maar ik plaats nog steeds vraagtekens bij de ambities en kunde van de Raad.
I want to praise the Commission's work on this aspect but still put a question mark over the Council's ambition and ability.
DutchTen eerste lijkt het me absoluut noodzakelijk terdege rekening te houden met de kennis en kunde van het in de sector werkzame personeel om de interoperabiliteit tot een succes te maken.
Firstly, in order to achieve interoperability, I think it is absolutely essential to take full account of the skills and know-how of the professionals working within the sector.