"krant" vertalen - Engels

NL

"krant" in het Engels

NL krant
volume_up
{de}

1. algemeen

Een Birmaanse krant schrijft dat Nichols een schurk is die zijn dood verdiende.
According to a Burmese newspaper, Mr Nichols was a scoundrel who deserved to die.
De fundamentalisten hebben het kantoor van de krant in Peshawar in brand gestoken.
Fundamentalists have set fire to the newspaper's offices in Peshawar.
Eén criticus voor een katholieke krant noemde het "totalitair".
One reviewer for a Roman Catholic newspaper called it "totalitarian."
krant (ook: dagblad, courant)
Als ik ook nog de Belgische kranten moet gaan lezen, vrees ik dat ik het helemaal niet meer kan bijhouden.
It is hard enough work for me to follow Community law through the Official Journal and if I also have to read the Belgian newspapers, I will have even more work to do.
De onderzoekers bekeken geen zelfgeschreven verslagen over een gelukkige kindertijd. ~~~ of oude kranten.
The researchers were not looking at documented self-reports of childhood happiness or even studying old journals.
De burgers zijn niet in staat de wetenschappelijke artikelen te lezen uit niet alleen vakbladen, maar ook grote kranten.
Our citizens are unable to read the articles not just in scientific journals, but also in the broadsheets.
krant (ook: dagblad, courant)
U heeft in enkele vriendelijke bewoordingen iets gemeld wat u eigenlijk ook uit een krant had kunnen overschrijven.
You said a few nice friendly things that could easily have been copied from a daily paper.
Een paar dagen geleden werd in een grote Franse krant met een woordspeling opgemerkt dat het de windenergie voor de wind gaat.
A few days ago, a pun in a major French daily paper said that wind energy had the wind in its sails.
krant (ook: blad)

2. drukwezen

krant (ook: magazine, tijdschrift, blad, revue)
Het is de monopolisering van de distributie van kranten en tijdschriften in Europa die de persvrijheid bedreigt.
It is the monopolization of newspaper and magazine distribution in Europe that threatens press freedom.
Dit is iets dat ik maakte voor de krant The Guardian in Groot-Brittannië. ~~~ Ze hebben een tijdschrift dat G2 heet.
They have a magazine that they call G2.
Een dergelijk verbod is echter niet toelaatbaar bij tijdschriften en kranten.
Such a ban on newspapers and magazines would, however, not be permissible.
Persoonlijk heb ik grote moeite met het pleidooi voor harmonisatie van de BTW op kranten en tijdschriften in heel Europa.
Personally I have strong doubts about the call for the harmonization of VAT on newspapers and periodicals across Europe.
Inzake deze paragraaf hebben wij ons onthouden, omdat wij het van essentieel belang vinden dat de BTW op kranten en tijdschriften op 0 % blijft.
We have abstained on this paragraph as we believe that it is crucial that VAT remains at 0 % on newspapers and periodicals.

Voorbeeldzinnen voor "krant" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchMaar dan lezen we in de krant dat dit Europa weer in een crisis terechtkomt.
And then we read in the newspapers that Europe is moving into a crisis once again.
DutchWij weten het allemaal, wij lezen dit soort feiten dagelijks in de krant.
We all know this - these are the facts that we read every day in the newspapers.
DutchZe komen wel in de krant voor de vele verschrikkelijke dingen die ze doen.
But they get a lot of press because they do a lot of terrible things as well.
DutchWij moeten het helaas in de krant lezen nog vóór het ons hier wordt voorgelegd.
Regrettably, we have learned about it from the newspapers before it could be announced here.
DutchPM: We zouden erop moeten wijzen dat hij samen met jou bij de krant werkt.
PM: And we should point out that he works with you as well at the paper.
DutchIk vraag altijd aan iemand die wel weet waar hij is, voor mij een krant mee te brengen.
I always ask someone who knows where the stand is to bring me one back.
DutchMaar gisteren stond er in de krant dat Heineken zich helemaal niet had teruggetrokken.
But yesterday's papers said that Heineken had not in fact pulled out.
DutchWij lezen echter dagelijks in de krant hoe snel men bij dergelijke experimenten te werk gaat.
We see in the press every day how rapidly such experiments are progressing.
DutchDe krant van vandaag in Nederland: " Tol met prijsverschillen helpt tegen files ".
Today ’ s headlines in the Netherlands read: ‘ Tolls at different levels help counter tailbacks’.
DutchIn de krant Libération staat op de frontpagina de vraag: " Wie doodt in Algerije?
Libération puts it on page one, and asks the question: ' Who is doing the killing in Algeria? '
DutchHeeft niemand in de Raad de afgelopen 25 jaar een krant opengeslagen?
Has no one in the Council been reading the paper for the last 25 years?
DutchEen andere krant noemde het een top van impasse met een façade van geforceerde glimlachen.
Another called it a summit of impasse with a facade of forced smiles.
DutchDit weekeinde stond er echter van alles in de krant over ECHO.
But at the weekend all imaginable information regarding ECHO was in the newspapers.
DutchWe zijn vervolgd; de krant werd meer dan drie keer stopgezet.
We've suffered prosecution; the paper was closed down more than three times.
DutchIk hoop dat deze krant nu nauwkeurig zal rapporteren wat dit voorstel wel en wat het niet beoogt.
I hope that they will record, with precision, what this proposal does and does not do.
DutchVoor zijn artikels in die krant werd hij tot 14 jaar en 10 maand gevangenisstraf veroordeeld.
For his articles in that paper he was sentenced to imprisonment for 14 years and 10 months.
DutchVandaag wordt ons eenvoudigweg verteld wat we ook al in de krant kunnen lezen.
Today, they are simply telling us what is in the papers.
DutchMevrouw García Arias, wij hebben vandaag in de krant kunnen lezen over deze verschrikkelijke gebeurtenis.
Mrs Garcia Arias, we read about this distressing incident in the newspapers today.
Dutch-- Gisteren las ik onderweg naar Straatsburg een Britse krant.
Commissioner, yesterday I was reading a British paper whilst I was travelling to Strasbourg.
DutchBijvoorbeeld in Finland worden goede resultaten geboekt met de campagnes " De krant op school ".
For example, in Finland the " Newspapers in the Classroom ' campaign is producing good results.