"kist" vertalen - Engels

NL

"kist" in het Engels

NL

kist {de}

volume_up
1. algemeen
kist (ook: doos, doosje, pot, bak, vat, zak, koker, etui, slof, korf)
Hij gaat naar zijn kist en haalt er een zak met kleine rubberen bandjes uit.
He goes to his box and he pulls out a bag of these little rubber bands.
De viool bestaat uit een houten kist en vier hoofdsnaren.
The violin is basically made of a wood box and four main strings.
Er zit eigenlijk een man zonder benen in die kist die de schaakspeler bestuurt.
There's actually a legless man that sits in that box and controls this chess player.
Ze hadden meer dan 75 soorten olijfolie, waarvan sommige in een afgesloten kist uit duizendjarige olijfbomen.
They had over 75 different kinds of olive oil, including those that were in a locked case that came from thousand-year-old olive trees.
Dat betekent dat een dure zinken kist nodig is.
That means that a zinc coffin is required, at enormous expense.
Hij stond erop, geen balseming, geen open kist, geen begrafenis.
He insisted, no embalming, no open coffin, no funeral.
De Nederlanders hebben het vervolgens begraven, en nu komt - in een scène die me doet denken aan het uit de kist een arm omhoog.
The Dutch then buried it and now, in a scene that reminds me of the Hammer House of Horror, the arm is reaching up out of the coffin.
Nou, één van deze piepschuim kisten werkt ongeveer 4 uur, met ijs erin.
Now, one of these Styrofoam chests will last for about four hours with ice in it.
Dit is één van de manieren waarop vaccins vervoerd worden. ~~~ Dit zijn schuimplastic kisten.
This is one of the ways that vaccines are carried: These are Styrofoam chests.
2. "legerlaars", leger

Voorbeeldzinnen voor "kist" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchLuister, spieren, als deze kist het ooit haalt tot Vegas, dan doe ik alle stunts.
Listen, muscles, if this heap ever makes it to Vegas, I'll do all the stunts.
DutchEr zit eigenlijk een man zonder benen in die kist die de schaakspeler bestuurt.
There's actually a legless man that sits in that box and controls this chess player.
DutchEn wij hebben bepaalde gereedschappen in onze kist die ons dat mogelijk maken.
And there are certain tools in our toolbox that allow us to do this today.
DutchHij gaat naar zijn kist en haalt er een zak met kleine rubberen bandjes uit.
He goes to his box and he pulls out a bag of these little rubber bands.
DutchDat is toch buitengewoon onaangenaam, want ik heb al mijn werkdocumenten in die kist zitten.
This is very inconvenient because all my documents for work are in that trunk.
DutchZie je, Corn dog, daarom heb ik je gewaarschuwd... om de kist niet te openen.
See, Corn Dog, this is why I warned you... not to open the crate.
DutchOm middernacht kwam de monnik ons vertellen dat hij de kist moest sluiten.
At midnight the monk came and told us he had to close the casket.
DutchEnkele dagen later gingen we naar een Boeddhistische tempel in Footscray en zaten bij haar kist.
A few days later, we went to a Buddhist temple in Footscray and sat around her casket.
DutchJe zei dat als we de kist sloten, alles weer goed zou zijn. en dat is het niet.
You said if we shut the crate, everything would be okay!
DutchDe kist met al mijn documenten bevindt zich echter op dit moment nog in de gangen van D3 te Brussel.
But the trunk containing all my papers has been left behind in Brussels, in the corridors of D3.
DutchDe viool bestaat uit een houten kist en vier hoofdsnaren.
The violin is basically made of a wood box and four main strings.
DutchJe kunt beter je kist veilig stellen in deze situatie.
Better to retire and save your aircraft than push a bad position.
DutchHij stond erop, geen balseming, geen open kist, geen begrafenis.
He insisted, no embalming, no open coffin, no funeral.
DutchDat betekent dat een dure zinken kist nodig is.
That means that a zinc coffin is required, at enormous expense.
DutchAK: Een maand later waren we in Londen met die grote kist en een studio vol mensen, klaar om met ons te werken.
AK: A month later, we were there in London with this big box and a studio full of people about to work with us.
DutchIk heb gisteren ook nog gezien hoe een cameraploeg een paar van onze medewerkers filmde die een kist aan het versjouwen waren.
I also saw a film crew yesterday along the corridor filming some of our employees moving a trunk.
DutchHet is een takel-kist met medische benodigdheden.
It's a tackle box filled with medical supplies.
DutchIk heb die foto meteen in uw kist gelegd.
I put the photo in your box as soon as it came in.
DutchDie kist is van de belastingbetalers.
DutchZe hadden meer dan 75 soorten olijfolie, waarvan sommige in een afgesloten kist uit duizendjarige olijfbomen.
They had over 75 different kinds of olive oil, including those that were in a locked case that came from thousand-year-old olive trees.