"kindje" vertalen - Engels

NL

"kindje" in het Engels

EN
volume_up
slaap kindje slaap [voorbeeld]
NL

kindje {het}

volume_up
1. verkleinwoord
Vandaag houden wij haar kindje als het ware boven het doopvont.
Today one might say, her baby is being taken to church to be baptised.
My baby is having his baby.
Your baby is having my baby.

Voorbeeldzinnen voor "kindje" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchOp deze manier blijft de milieuproblematiek uiteraard een ondergeschoven kindje.
This being the case, environmental concerns inevitably take a back seat.
DutchHopelijk wordt dit aspect niet een ondergeschoven kindje op de ministerconferentie in Bonn.
Hopefully this aspect will not be neglected at the ministerial conference in Bonn.
DutchDat is naar mijn idee in het verslag van collega Lehne een ondergeschoven kindje gebleven.
It seems to me that Mr Lehne has rather neglected this aspect in his report.
DutchDe trein was het ondergeschoven kindje binnen het vervoersbeleid van de Europese Unie.
In transport policies within the European Union, rail was overlooked.
DutchEen kindje dat waarachtig niet al te veel mogelijkheden heeft om zijn missie te volbrengen.
In fact, this child does not have much of a chance of completely fulfilling its destiny.
DutchVandaag houden wij haar kindje als het ware boven het doopvont.
Today one might say, her baby is being taken to church to be baptised.
DutchEn desondanks is het bos binnen de context van het Europees beleid altijd een soort ondergeschoven kindje gebleven.
Despite all of this, the forests have been a kind of 'poor relation ' amongst Community policies.
DutchUiteindelijk is de verordening plattelandsbeleid een ondergeschoven kindje geworden in het geheel.
When the whole dossier is finally analysed, the rural policy regulation appears to have become the cuckoo in the nest.
DutchKindje, zet je recht zodat ik je kan zien."
DutchHet kindje stierf en zij kreeg een fistel.
The baby died, and she ended up with a fistula.
Dutch"Als het werkt, werkt het, kindje."
DutchHet is in ons belang dat er op de Balkan een stabiele vrede komt, en daar is kans op, ook al dreigt het Stabiliteitspact een doodgeboren kindje te worden.
Let me also say quite openly that he is thereby doing huge damage to his own country's interests.
Dutch"Ik heb een verrassing voor je, kindje!" ~~~ "Nemen we jouw auto?" ~~~ "Niet wij, ik." ~~~ Uit haar zak haalt ze een ramp.
"I got a surprise for you, baby!" "We taking your car?" "Not we, I." And she reaches into her pocket and pulls out a catastrophe.
DutchWat de duurzame ontwikkelingsstrategie betreft, mijnheer Jonckheer, het is niet mijn ondergeschoven kindje, integendeel.
With regard to the sustainable development strategy, Mr Jonckheer, I must tell you that it is not my poor child, quite the opposite.
DutchMijn kindje krijgt zijn kindje.
DutchJe kindje krijgt mijn kindje.
DutchWe beginnen met het kindje.
DutchDie vormt de beste garantie voor de taalkundige en culturele diversiteit, maar is desalniettemin het ondergeschoven kindje van het cultuurbeleid binnen de Unie.
That is what best guarantees linguistic and cultural diversity and is the most overlooked of the Union's cultural policies.