"keus" vertalen - Engels

NL

"keus" in het Engels

EN
NL

keus {de}

volume_up
In feite hebben we geen andere keus dan proberen samen te werken.
In fact we have no alternative other than to try to work together.
I do not think there is any alternative.
De Commissie staat niet direct te popelen om lidstaten voor de rechter te brengen, maar als de Europese wetgeving niet wordt geëerbiedigd, heeft zij geen keus.
The Commission has no particular desire to take Member States to court but if European law is not respected then it has no alternative.
Terrorisme is een keus, een laaghartige, laffe en onbarmhartige keus.
Terrorism is an option: a despicable, cowardly and cruel option.
Dit laatste alternatief betekent mijns inziens meer keus en meer veiligheid voor Europese patiënten.
I think that this second option increases both choice and security for European patients.
Dit nieuwe artikel laat ons evenwel geen andere keus dan tegen bepaalde verslagen te stemmen.
The new rule, however, leaves no option but to vote against certain reports.

Voorbeeldzinnen voor "keus" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchGraag zou ik het eervolle ambt van Voorzitter bekleden, maar de keus is nu aan u.
I should love to have the privilege to lead; but the choice now rests with you.
DutchDe zittende Commissie moet een begroting opstellen, een andere keus heeft zij niet.
The Commission-in-office must handle the budget - it has no choice but to do so.
DutchDe vrouw draagt door een keus van de natuur de toekomst van de mensheid in haar schoot.
Nature has determined that woman should carry the future of humanity in her womb.
DutchSommige moedige individuen, zoals Emma Nicholson, hebben hun keus gemaakt.
Some courageous individuals such as Emma Nicholson, have made their choice.
DutchDe consument krijgt meer keus en de kwaliteitsproducent kan uitbreiden.
It gives the consumer a wider choice and offers expansion for the quality producer.
DutchDeze keus biedt echter geen garantie tegen het kwaad, tegen lijden en tegen onrecht.
This choice, however, does not offer any guarantees against evil, suffering or injustice.
DutchLiberale groeperingen kunnen zich niet neerleggen bij de keus van de Poolse kiezers.
The forces of liberalism are refusing to accept the will of the nation.
DutchWe hebben geen andere keus omdat die krengen vlak achter ons zitten.
We have no choice but to keep moving ' cause those things are right behind us.
DutchHet nieuwe artikel laat ons echter geen andere keus dan tegen bepaalde verslagen te stemmen.
The new rule, however, leaves no option but to vote against certain reports.
DutchVóór alles moet de consument goed geïnformeerd worden zodat hij een keus kan maken.
The first priority has to be keeping consumers informed and giving them the ability to choose.
DutchDit nieuwe artikel laat ons evenwel geen andere keus dan tegen bepaalde verslagen te stemmen.
The new rule, however, leaves no option but to vote against certain reports.
DutchHet nieuwe artikel laat ons echter geen andere keus dan tegen bepaalde verslagen te stemmen.
The new rule, however, leaves no option but to abstain on certain reports.
DutchMijnheer de secretaris-generaal, ik spreek hierbij de wens uit dat uw keus valt op deze kandidaat.
Secretary-General, I would venture to hope that you will select this candidate.
DutchDeze mensen hebben geen keus: als ze zich verzetten, gaan ze de gevangenis in.
These people have no choice: either forced labour or prison.
DutchEn met de introductie van digitale tv is de keus aan inhoud werkelijk exponentieel gegroeid.
After digitisation there will certainly be an explosion in the range of available content.
DutchIk moet het vliegtuig van 8.30 hebben, neemt u mij dit niet kwalijk, maar ik heb nu geen andere keus.
I have to catch an 8.30 flight, so forgive me, I have no choice at the moment.
DutchMaar ze hadden geen keus. ~~~ Hun eigen burgers waren ze voor.
But they weren't given that choice, because their own citizens beat them to the punch.
DutchDeze weerloze vrouwen laten deze nachtmerrie over zich heen komen omdat ze geen keus meer hebben.
These helpless women thus accept this nightmare because they no longer have any choices.
DutchDe omslag moet van ons komen, zodat de armen ook een keus hebben.
It's up to us to change things so that the poor have choice as well.
DutchTerrorisme is een keus, een laaghartige, laffe en onbarmhartige keus.
Terrorism is an option: a despicable, cowardly and cruel option.