"keerzijde" vertalen - Engels

NL

"keerzijde" in het Engels

volume_up
de keerzijde van de medaille [voorbeeld]
NL

keerzijde {de}

volume_up
1. algemeen
keerzijde (ook: andere kant)
De keerzijde hiervan is dat als je steeds maar te horen krijgt dat je talent hebt, uitverkoren en een geboren leider bent, dat verschillende maatschappelijke nadelen heeft.
The flipside of this is that constantly being told that you are gifted, chosen and born to rule has distinct societal downsides.
keerzijde (ook: achterkant, B-kant)
De keerzijde hiervan is dat als je steeds maar te horen krijgt dat je talent hebt, uitverkoren en een geboren leider bent, dat verschillende maatschappelijke nadelen heeft.
The flipside of this is that constantly being told that you are gifted, chosen and born to rule has distinct societal downsides.
keerzijde (ook: nadeel)
Dat is echter onvermijdelijk de keerzijde van de succesmedaille " interne markt ".
This is the unavoidable downside to the great success of the single market.
The circular mill is the downside.
De keerzijde, waarvoor Moebarak ook heeft gewaarschuwd, namelijk dat we ontsporen in de verkeerde richting, is reëel.
There is a real downside, of which President Mubarak has warned us, in fact, namely that we may head in the wrong direction.
2. "achterzijde"
Helaas is er natuurlijk ook de keerzijde van de medaille.
Unfortunately, there is always a reverse side to the medal.
De keerzijde ligt echter in het voorliggende programma inzake de evaluatie van een aantal programma's op het gebied van het vervoer.
But the reverse side of the coin is the project which we are discussing at the moment on the evaluation of a series of programmes related to transport.

Voorbeeldzinnen voor "keerzijde" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDat is echter onvermijdelijk de keerzijde van de succesmedaille " interne markt ".
This is the unavoidable downside to the great success of the single market.
DutchWe ontdekken dat eenvoud in de natuur vaak de keerzijde van complexiteit is.
We're discovering in nature that simplicity often lies on the other side of complexity.
DutchEr is echter, zoals wij allemaal weten, ook sprake van een zeer donkere en onaangename keerzijde.
However, as we all know, it also has a very dark and unpleasant side.
DutchTegelijk zien we echter ook de keerzijde van globalisering.
At the same time, however, we also see the other side of globalisation.
DutchDe keerzijde van vrijheid is altijd de wetenschap dat iemand zijn vrijheid verkeerd probeert te gebruiken.
The flip side to the coin is always the knowledge that someone is trying to abuse freedoms.
DutchEn de derde vraag: wat zijn de mogelijke problemen, wat is de keerzijde van de hedendaagse blogs?
And then the third part is, What are the potential problems, or the dark side of blogs as we know them?
DutchMijnheer de Voorzitter, Zimbabwe is een voorbeeld van hoe de keerzijde van dekolonisatie de overhand kan krijgen.
Mr President, Zimbabwe is an example of how the ugly side of decolonisation can prevail.
DutchMaar de keerzijde van de medaille is de volledige verantwoordelijkheid van de Commissie tegenover het Parlement.
However, the other side of the coin is the Commission's full accountability to Parliament.
DutchMaar de keerzijde is dat rampen die het nieuws niet halen in feite ook niet bestaan.
But the other side of the coin is that disasters which do not reach the news, to all intents and purposes, do not exist.
DutchMaar iedere medaille heeft nu eenmaal een keerzijde.
But it is the same as with every coin, which has its other side.
DutchHelaas is er natuurlijk ook de keerzijde van de medaille.
Unfortunately, there is always a reverse side to the medal.
DutchThans kom ik bij de keerzijde van deze overwegingen.
That brings me to another aspect of my thoughts on the subject.
DutchHet probleem met deze donkere keerzijde van Internet is dat het een globaal medium is dat geen grenzen kent.
The problem with the Internet's dark side is that it is global and does not recognize any borders.
DutchTransparantie is de keerzijde van de medaille.
Transparency and commitments are two sides of the same coin.
DutchDat voorstel is de keerzijde van dezelfde medaille.
That proposal is the other side of the same coin.
DutchMaar elke medaille heeft een keerzijde, nietwaar?
But there's two fates to everything, isn't there?
DutchVoorzitter, iedere medaille heeft zijn keerzijde.
Mr President, there are two sides to every coin.
DutchMaar er is een keerzijde.
But there is a dark side to this, and that's what I want to spend the last part of my talk on.
DutchDe keerzijde van de medaille is dat we in Europa te maken hebben met een vergrijzende bevolking en dalende geboortecijfers.
The other side of the coin is that in Europe we have an ageing population and we have declining birth rates.
DutchDe hartverscheurende keerzijde van deze studie is dat ze de 10-studenten vertelden dat ze 'viertjes' waren.
And, of course, the heartbreaking, flip side of this study, is that they took the "A students" and told them they were "D's."