NL

kantoor {het}

volume_up
Dit kantoor zal dan onder de verantwoordelijkheid vallen van het regionale kantoor in Amman.
This office will be answerable to the regional office in Amman.
In dat verband bepleitten zij de opening van een Commissie-kantoor in Bagdad.
In that connection, they called for the opening of a Commission office in Baghdad.
We zitten allemaal in een kantoor en roepen naar elkaar.
We all sit in one office and shout at each other across the office.
Zoals veel collega's zullen weten, probeert de Commissie voorwaarden aan het Bureau op te leggen als gevolg waarvan het kantoor in Dublin zou moeten sluiten.
As many colleagues will be aware, the Commission is attempting to impose conditions on the Bureau which would have the effect of closing its office in Dublin.
Scrooge zat in zijn kantoor, zo schreef hij.
Scrooge sat in his counting house, he wrote.

Voorbeeldzinnen voor "kantoor" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDat verklaart waarom die NASA-manager uiteindelijk in mijn kantoor belandde.
And that explains why that NASA manager was actually in my office to begin with.
DutchVolgens het kantoor van de Kanselier is Meester Anakin terug naar de Jedi tempel.
The Chancellor's office indicated Master Anakin returned to the Jedi Temple.
DutchDenk aan de drie omgevingen waarover ik verteld heb: fabriek, migratie, kantoor.
So, think of the three settings I've talked to you about: factory, migration, office.
DutchIn dat verband bepleitten zij de opening van een Commissie-kantoor in Bagdad.
In that connection, they called for the opening of a Commission office in Baghdad.
DutchDus dat zijn de zaken die je nergens anders aantreft, behalve op kantoor.
You find a lot of other distractions, but you don't find managers and meetings.
DutchToen knalde generaal Stubblebine met zijn neus tegen de muur van zijn kantoor.
Then, General Stubblebine banged his nose hard on the wall of his office.
DutchIk heb vastgesteld dat ik in mijn kantoor het afval eindelijk kan scheiden.
Finally, I have discovered that the waste in my office is being separated.
DutchIk verzoek u mijn kantoor kopieën te doen toekomen van het materiaal waarnaar u verwijst.
I would like you to send to my office copies of the material you referred to.
DutchIk denk met name aan het kantoor van mevrouw Notat in Frankrijk, Vigeo.
I am thinking, in particular, of Mrs Nicole Notat’ s agency in France, Vigeo.
DutchEen deel van de boodschap hier is dat dit is hoe je kantoor eruit zou moeten zien.
This is what your office should look like, is part of my message here.
DutchDe fundamentalisten hebben het kantoor van de krant in Peshawar in brand gestoken.
Fundamentalists have set fire to the newspaper's offices in Peshawar.
DutchDie stilte net buiten het kantoor van de dokter, die de meesten van ons wel kennen.
And that silence just outside a doctor's office, that many of us know.
DutchDe twee jongens samen, Chuck en Randy, zitten tien uur te testen, te spelen in ons kantoor.
And that's Chuck and Randy together, after 10 hours -- were playing in our office.
DutchErg, erg weinig mensen hebben eigenlijk langdurige ongestoorde periodes op een kantoor.
Very, very few people actually have long stretches of uninterrupted time at an office.
DutchZodat mensen voortaan zeggen, "Als ik echt wat af wil krijgen, ga ik naar kantoor."
It's that people start to say, "When I really want to get stuff done, I go to the office."
DutchIk besefte dat hij niet wist waar de vrouwentoiletten waren in zijn kantoor.
And I realized he doesn't know where the women's room is in his office.
DutchDit kleine design-experiment dat een klein kantoor is, kende ook een paar truukjes.
This little design experiment that was a small office here knew a few other tricks as well.
DutchHoe beangstigend het project ook was, hij zou naar het volgend kantoor gaan.
As frightening as the prospect was, he was going into the next office.
DutchHet kantoor van ECHO in Amman is het regionale zenuwcentrum voor de Irak-crisis.
The ECHO office in Amman is the regional hub for the Iraq crisis.
DutchOf in het Zwitserse kantoor van Google, dat misschien de gekste ideeën van allemaal heeft.
Or even in the Swiss office of Google, which perhaps has the most wacky ideas of all.