"kanaal" vertalen - Engels

NL

"kanaal" in het Engels

EN
EN
NL

kanaal {het}

volume_up
kanaal (ook: wijk, vaart, gracht, zijl, drecht)
In het kanaal, dat vlak bij het restaurant ligt, ligt honderden meters aan spoelpijpen.
In the canal, which is just outside the restaurant, there is hundreds of meters of coil piping.
Maar dit 400 jaar oude kanaal, dat water vervoert, is in stand gehouden gedurende zoveel generaties.
But this 400 year old canal, which draws water, it is maintained for so many generations.
We hadden paginagrote advertenties zo'n 30 jaar, 25 jaar gelden toen dit kanaal er kwam.
We had full-page advertisements, some 30 years, 25 years ago when this canal came.
Een heel YouTube-kanaal van mensen die ontzettend interessante inhoud insturen.
A whole YouTube channel of people submitting really interesting content.
Ze kunnen hun mening geven op elk kanaal, te allen tijde, en dat doen ze ook.
They can express their opinion on any channel at any time, and they do.
Dit kanaal verbindt de blaas met de buitenkant van het lichaam.
This is the channel that connects the bladder to the outside of the body.
kanaal (ook: leiding)
Er bestaat geen twijfel over dat de Commissie verzoekschriften voor de burgers een belangrijk kanaal is voor feedback over Europese wetten en het Europees beleid.
There is no doubt that the Committee on Petitions offers citizens an important conduit for their feedback on European acts and policies.

Voorbeeldzinnen voor "kanaal" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchAandacht, wie je ook bent,..... dit kanaal is voorbehouden voor noodoproepen enkel.
Attention, whoever you are,..... this channel is reserved for emergency calls only.
DutchEen heel YouTube-kanaal van mensen die ontzettend interessante inhoud insturen.
A whole YouTube channel of people submitting really interesting content.
DutchWe hadden paginagrote advertenties zo'n 30 jaar, 25 jaar gelden toen dit kanaal er kwam.
We had full-page advertisements, some 30 years, 25 years ago when this canal came.
DutchZe kunnen hun mening geven op elk kanaal, te allen tijde, en dat doen ze ook.
They can express their opinion on any channel at any time, and they do.
DutchWaarom is de publieke opinie in Groot-Brittannië anders dan aan de andere kant van het Kanaal?
Why is public opinion in Great Britain unlike that on the other side of the Channel?
DutchEr is natuurlijk wel een probleem bij een aantal veerdiensten, met name die over het Kanaal.
There is, of course, a problem on some ferries, particularly those crossing the Channel.
DutchIn het kanaal, dat vlak bij het restaurant ligt, ligt honderden meters aan spoelpijpen.
In the canal, which is just outside the restaurant, there is hundreds of meters of coil piping.
DutchZe komen allemaal samen in dit kanaal, dat uitloopt in deze regio.
And they converge into this channel here, which drains into this region.
DutchDit kanaal verbindt de blaas met de buitenkant van het lichaam.
This is the channel that connects the bladder to the outside of the body.
DutchMomenteel zijn wij bezig met een haalbaarheidstudie voor het Europa-kanaal.
We are pursuing the feasibility study on the Europe channel.
DutchWelnu, dat kanaal is sinds deze week kennelijk van het scherm verdwenen.
Well, it is no secret that since the start of the week that channel has vanished from our screen.
DutchIk ben het echter niet eens met het idee om een Europees kanaal voor de jeugd op te zetten.
I take particular exception, however, to the establishment of a Pan-European Children's Network.
DutchDit neemt de temperatuur van het kanaal aan en zet dat om in deze vier graden warmtewisselaar.
This takes the temperature of the canal and turns it into this four-degrees of heat exchange.
DutchDie afstand is opzettelijk tot 20 mijl teruggebracht, zodat het Kanaal er ook onder valt.
It has deliberately been reduced to 20 to include the Channel.
DutchDe landing, dat zagen we, de aankomst aan deze kant van het kanaal is met een parachute.
And then the landing, as we have seen, arriving on this side of the channel, is through a parachute.
DutchMaar dit 400 jaar oude kanaal, dat water vervoert, is in stand gehouden gedurende zoveel generaties.
But this 400 year old canal, which draws water, it is maintained for so many generations.
DutchIk zal u eens uit de doeken doen wat er op de veerdiensten over het Kanaal gebeurt.
Let me tell you what happens on cross-channel ferries.
DutchZo was er bijvoorbeeld sprake van een taalprobleem toen de Tricolor schipbreuk leed in het Kanaal.
Language was said to have been a problem when the Tricolor sank in the Channel, for example.
DutchBijna de helft van de klachten zijn via dit kanaal binnengekomen.
About half of the complaints received in 2002 were sent this way.
DutchVanochtend was de temperatuur in het Engelse Kanaal 18 graden.
This morning, the temperature of the English Channel was 18 degrees.