NL

jong {het}

volume_up
1. algemeen
Toen ik heel jong was, was ik ontzettend introvert en erg op mezelf.
When I was a very young child, I was extremely introverted and very much to myself.
Toen ik jong was, was mijn moeder choreografe. ~~~ Ze hoorde over een verontrustend fenomeen.
When I was a young child, my mother, who was a choreographer, came upon a phenomenon that worried her.
Toen ik jong was, vertelde mijn moeder me dat ik nooit over geld mocht praten, omdat dat onbeleefd was.
When I was a child my mother told me never to speak about money because it is impolite.
Zaterdag zei de Ierse president: ' Ons continent is oud maar onze Unie is jong '.
On Saturday the President of Ireland said: 'Our continent is ancient but our Union is young '.
Vrouwen en mannen, jong en oud, iedereen kon in alle vrijheid zijn stem uitbrengen.
Voters went freely to the polls, men, women, young and old.
Wie jong, vooruitstrevend en flitsend is, telt mee.
A person only counts for as long as they are young, progressive and fashionable.
Leeftijdsdemografie: De 18 tot 49-demo heeft grote impact gehad op alle massamediaprogrammatie in dit land sinds de jaren '60, toen de babyboomers nog erg jong waren.
Age demographics: the 18 to 49 demo has had a huge impact on all mass media programming in this country since the 1960s, when the baby boomers were still young.
2. dierkunde
jong (ook: welp)

Voorbeeldzinnen voor "jong" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMannen, vrouwen, jong en oud -- meer vrouwen dan mannen, in feite, interessant.
Men, women, young people, old people -- more women than men, actually, interestingly.
DutchDeze ondernemingen zijn namelijk over het algemeen erg jong, vaak klein en dus kwetsbaar.
These companies are generally very young, often small, and therefore vulnerable.
DutchHij begon als jong lid van het kinderorkest in zijn thuisstad, Barquisimeto.
He started as a boy member of the children's orchestra in his hometown, Barquisimeto.
DutchDe Roma-bevolking is jong: zij kent een hoog geboortecijfer en een hoog sterftecijfer.
The Roma population is young: they have a high birth rate and a high mortality rate.
DutchDit deeltje werd dus in het jaar 2000 ontdekt, dus dit is een relatief jong overzicht.
So, this thing was discovered in the year 2000, so it's a relatively recent picture.
DutchDus aangezien ik niet jong, maar erg oud ben, zal ik toch iets zeggen.
So, I will -- since I am not young and am very old, I still will say something.
DutchJij bent dus jong, mevrouw Flemming, en ik zou je het hof maken als ik niet getrouwd was!
You are a young woman, Mrs Flemming, and if I were not married I would ask you out!
DutchDus ik hield al van het model van terugkerende inkomsten sinds ik jong was.
So I love that recurring revenue model I started to learn at a young age.
DutchDavis, die Jason DeJong heet.
I learned about this from a professor at U.C. Davis called Jason DeJong.
DutchIk benijd je...... je bent jong en ver van de strijd waaraan ik deelneem.
I envy you...... your youth and distance from this cruel conflict of which I am a part.
DutchHier zie je een jong vrouwtje en mannetje verwikkeld in een achtervolgingsspel.
So here, we have a young female and a male engaged in a chase game.
DutchVeel zoogdieren moeten contactroepen maken, bijvoorbeeld als moeder en jong gescheiden zijn.
Many mammals have to produce contact calls when, say, a mother and calf are apart.
DutchEr is op het vasteland van Europa een rechtmatige markt voor jong vee van Ierse boerderijen.
There is a legitimate market in mainland Europe for young cattle from Irish farms.
DutchToen ik nog jong was, speelde ik rugby en ik herinner mij een wedstrijd die niet goed verliep.
When I was younger I played rugby and I recall a match that was not going well.
DutchToen ik heel jong was, was ik ontzettend introvert en erg op mezelf.
When I was a very young child, I was extremely introverted and very much to myself.
DutchRB: Weet je, ze meende dat we al jong op onze eigen benen moesten kunnen staan.
RB: She was, you know, she felt that we needed to stand on our own two feet from an early age.
DutchZaterdag zei de Ierse president: ' Ons continent is oud maar onze Unie is jong '.
On Saturday the President of Ireland said: 'Our continent is ancient but our Union is young '.
DutchIk ben voor de jongeren: men kan niet oud worden als men niet eerst jong is geweest.
I am for young people: if we were not young once, we would never have been able to grow old.
DutchWij moeten dus in de opleiding van jong en oud blijven investeren.
So we must continue to invest in the education of all people, young and old alike.
DutchPicasso heeft ooit gezegd dat er vele jaren voor nodig zijn om jong te worden.
Because, as Picasso said, ‘ it takes a long time to become young’.