NL

inslag {de}

volume_up
inslag
Het verslag zou de federale en supranationale inslag van de EU versterken.
The report would strengthen the federal and supranational character of the EU.
inslag
inslag (ook: weefsel)

Voorbeeldzinnen voor "inslag" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMachtsmisbruik ten koste van de bevolking is schering en inslag in Afrika.
The abuse of power at the expense of the people is the order of the day in Africa.
DutchHet verslag zou de federale en supranationale inslag van de EU versterken.
The report would strengthen the federal and supranational character of the EU.
DutchZij krijgen geen medische verzorging en geweld en terreur zijn schering en inslag.
Medical assistance is forbidden, rape and terror of unbearable kinds are daily routine.
DutchDit verslag vertoont evenwel een groot gebrek: zijn openlijk federalistische inslag.
Nevertheless, this report reveals a major defect: it is blatantly federalist in persuasion.
DutchSpijtig genoeg zijn dergelijke aanvaringen aan onze kusten schering en inslag.
Such collisions have unfortunately become common along our coasts.
Dutchschending van het beginsel van de communautaire preferentie schering en inslag is;
the principle of Community preference is being blatantly violated
DutchHet stabilisatie- en associatieproces moet een pragmatische inslag hebben.
The stabilisation and association process must be a pragmatic policy.
DutchWat nu is aangenomen, heeft duidelijk een ideologische inslag.
What has now been adopted has clearly been influenced too much by ideology.
DutchOok verkrachting, vaak voor de ogen van de echtgenoten, was schering en inslag.
Rape, in full view of spouses, was a common occurrence.
DutchGeen enkele reactor zou tegen de inslag van een Boeing 747 bestand zijn.
No reactor could withstand the impact of a Boeing 747.
DutchNoch Sellafield noch la Hague is ontworpen om de inslag van een commercieel vliegtuig te kunnen weerstaan.
Neither Sellafield nor la Hague was designed to withstand the impact of a commercial jet.
DutchDood, ellende, deportatie en leed zijn nu schering en inslag.
Deaths, misery, expulsion and suffering are on our agenda today.
DutchLaat me opmerken dat we sinds de dino-killer 65 miljoen jaar geleden niet meer zo'n inslag hebben gehad.
Let me note that we have not had a giant impact like the dinosaur-killer for 65 million years.
DutchEen grotere supranationale inslag kan ik niet steunen en daarom stem ik tegen deze resolutie.
I cannot support an increased element of supranationality which is why I am voting against this resolution.
DutchDat tot nu toe onverantwoordelijkheid en gebrek aan transparantie in de Commissie schering en inslag waren?
That, hitherto, irresponsibility and lack of transparency have been the norm in the Commission?
DutchDit was de inslag die vorige week op een komeet is gebeurd.
This was the impact that happened last week on a comet.
DutchDeze conflicten komen vooral voort uit sociale tegenstellingen met een etnische en/of religieuze inslag.
Most of these conflicts have their origins in social antagonisms of an ethnic and/ or religious nature.
DutchHet komt erop neer dat de soort lijfeigenschap die al schering en inslag is op zee, ook in de havens wordt gewettigd.
It comes down to legalising the same kind of serfdom in the ports that is rife on the seas.
DutchDe ene betreft een verscherping, de andere een precisering, en veel amendementen hebben een nationale inslag.
Some want tighter legislation, some want more clarification, others want to serve national interests.
DutchVijf tot tien miljoen jaar na de inslag van de bolide ging een hele verscheidenheid van dieren te water.
Within five, 10 million years of the bolide impact we had a whole variety of animals going into the water.