NL

in ruil voor {voegwoord}

volume_up
Ik vermeld dit omdat de generatie voor mij besloot om hun vrijheid en democratie op te geven in ruil voor de belofte van sociale zekerheid.
I mention this, because my ancestors decided to surrender their freedom and democracy on the promise of social security.

Voorbeeldzinnen voor "in ruil voor" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet moet concrete voordelen bieden in ruil voor de door ons geëiste hervormingen.
It must provide practical advantages in exchange for our requiring reforms.
DutchDit is een kat die getraind is om te reageren op een trompet, in ruil voor eten.
This is a cat that's been trained to respond to a trumpet for food.
DutchDe werknemers moeten offers brengen in ruil voor een slechter leven.
They are calling on the workers to make sacrifices in order to make their lives worse.
DutchWij moeten snel vooruitgang boeken met de actie " Voedsel en geneesmiddelen in ruil voor olie ".
We must make early progress with the 'food and medicine for oil ' campaign.
DutchHet antwoord is fundamenteel en wij hebben er reeds meermaals op gewezen: in ruil voor politieke macht.
The answer is basic and we have already stated it several times: political power.
DutchWelnu, zij deden dit in ruil voor de dood van de Filistijnen en Samson.
But the cost of this was that the Philistines and Samson died.
DutchWelke concessies hebben wij dan gedaan in ruil voor dit alles?
What concessions did we make in exchange for all this?
DutchIk zei, in ruil voor de opleiding in hoe je moet schilderen, zal ik hen ondersteunen, en ik startte een bedrijf.
I said, in exchange for education in how to paint, I will support them, and I started a company.
DutchIn ruil voor onze steun vragen wij u het spel eerlijk te spelen.
We ask for fair play in return for that support.
DutchHet aanbod wat zij voor 1996 kregen was een salarisverlaging van 30 % in ruil voor een stijging van 240 lesuren.
For 1996 they were offered a cut of 30 % in their salaries in exchange for an increase of 240 teaching hours.
DutchGoede prijzen in ruil voor investeringen in wereldwijd gewenste geneesmiddelen, dat is een stap vooruit.
Good prices in exchange for investments in medicines for which there is a worldwide need are a step in the right direction.
DutchDus regelde ik een ruil met de Chinese regering... met Hadley in ruil voor 'n veroordeelde Amerikaanse spion.
So I brokered a trade with the Chinese government, using Hadley in exchange for a U. S. diplomat convicted of espionage.
DutchDit wil ik in ruil voor de krijgsbuit.
DutchDiezelfde regering begon pas in 1984 schepen uit de vaart te nemen en bood subsidies aan in ruil voor een visvergunning.
The same government began decommissioning vessels as late as 1984 and offered grants in return for surrendering licence.
DutchWij krijgen iets in ruil voor onze stem.
DutchDe Britse regering, tot slot, toestemming krijgen de korting van het Verenigd Koninkrijk op te geven in ruil voor kortstondige alternatieven.
Finally, the British Government be allowed to abandon the UK rebate for any short-term alternatives.
DutchIn ruil voor een verlaging van de administratieve uitgaven zullen wij met een gelijk bedrag hogere operationele uitgaven stimuleren.
Increased operational spending will also be promoted, with corresponding reductions in administrative spending.
DutchIk eis haar leven in ruil voor de code.
DutchDit schrijven roept de Europese Unie op geen concessie te doen aan Castro's dictatuur in ruil voor handelsvoordelen.
This letter urges the European Union not to make any concessions in respect of Castro’ s dictatorship in exchange for trade benefits.
DutchEuropa moet aandringen op een centrale rol voor de Verenigde Naties in ruil voor internationalisering van de situatie in Irak.
Europe must insist on a central role for the United Nations in return for the internationalisation of the situation in Iraq.

Vergelijkbare vertalingen voor "in ruil voor" in Engels

ruil zelfstandig naamwoord
in voorzetsel
in bijvoeglijk naamwoord
English
voor voorzetsel
voor bijwoord
voor zelfstandig naamwoord
English
voor voegwoord
English