"in dit opzicht" vertalen - Engels

NL

"in dit opzicht" in het Engels

volume_up
in dit opzicht [voorbeeld]

NL in dit opzicht
volume_up
[voorbeeld]

in dit opzicht (ook: hierbij)
Dit is een manier waarop zij hun positie juist in dit opzicht kunnen verbeteren.
This is a way in which they may improve their position in exactly this respect.
Tunesië is in dit opzicht in de ogen van de Arabische wereld een ontwikkeld land.
Tunisia is an advanced country in the eyes of the Arab world in this respect.
In dit opzicht onderschrijf ik de conclusies van de rapporteur volledig.
In this respect, I am in total agreement with the conclusions of the rapporteur.

Vergelijkbare vertalingen voor "in dit opzicht" in Engels

in bijvoeglijk naamwoord
English
in voorzetsel
in- voorzetsel
English
in-
English
innen werkwoord
dit bijwoord
English
dit voornaamwoord
English
opzicht zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "in dit opzicht" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDe Commissie ontwikkelingssamenwerking heeft in dit opzicht haar werk gedaan.
On this point, the Committee on Development and Cooperation has done a good job.
DutchIn dit opzicht hebben wij mijns inziens nog geen aanvaardbaar compromis bereikt.
This is something which is yet to reach a point which I consider acceptable.
DutchEen alomvattende en evenwichtige aanpak zijn in dit opzicht van wezenlijk belang.
This immigration and asylum policy must be based on a balanced and global approach.
DutchIk vind dat de bijdrage van de heer Bourlanges in dit opzicht uiterst waardevol is.
That is where I think Mr Bourlanges has made an extremely important contribution.
DutchIn dit opzicht heb ik in eerste lezing een amendement ingediend dat is aangenomen.
In fact I tabled an amendment on the subject at first reading, which was accepted.
DutchIn dit opzicht staan we volledig achter de oprichting van een raadgevend comité.
We therefore very much support the proposal to set up an advisory committee.
DutchOok in dit opzicht beginnen de mensenrechten thuis, en vooral daarom gaat het nu.
In this sense human rights begins at home and that is mainly what the issue is now.
DutchIntussen heeft de Unie haar inspanningen in dit opzicht aanzienlijk verhoogd.
In the meantime the Union has considerably intensified its efforts in this regard.
DutchIk hoop dat de Europese Unie in dit opzicht specifieke initiatieven zal ontplooien.
I hope that the European Union will take particular initiatives in this area.
DutchDe situatie in de Verenigde Staten en in Holland is in dit opzicht veelzeggend.
You only need to look at the situation in the United States and in Holland.
DutchIn dit opzicht zijn het voorstel van de Commissie en het verslag-Sindal op hun plaats.
This view is in agreement with the Commission's proposal and Mr Sindal's report.
DutchDe voorbereidende documenten stellen ons in dit opzicht niet bepaald gerust.
Reading the preparatory documents gives rise to certain fears in this regard.
DutchDenkt u niet dat voedseldroppings in dit opzicht overwogen zouden moeten worden?
Do you not think that parachuting food into these areas could and should be considered?
DutchIn dit opzicht is het laatste verslag van het Europees Milieuagentschap veelzeggend.
You only have to read the latest report from the European Environment Agency.
DutchIn dit opzicht is de dialoog die tussen ons is begonnen dus van het hoogste belang.
In view of this, the dialogue that has started between us is very important.
DutchDe Europese Unie staat in dit opzicht voor de ernstigste crisis sinds tien jaar.
The European Union in this context is facing its most serious crisis of the last decade.
DutchIn dit opzicht liggen we achter op landen met een beter draaiende economie.
We are lagging behind countries whose economies are efficient in this regard.
DutchIk wil hier niet onvermeld laten dat er in dit opzicht een politiek probleem bestaat.
We should not, however, close our eyes to one political stumbling block in all this.
DutchIn dit opzicht kan ik u meedelen dat de gewenste Internetsite reeds operationeel is.
Let me tell you, to this end, that the Internet site requested is already operational.
DutchSamenwerking tussen de industrie en de overheidsautoriteiten is in dit opzicht belangrijk.
Cooperation between industry and public authorities is important in this regard.