"in dienst nemen" vertalen - Engels

NL

"in dienst nemen" in het Engels

NL in dienst nemen
volume_up
{werkwoord}

in dienst nemen (ook: aannemen, gebruiken, aanwenden, huren)
Deze dochterondernemingen mogen belangrijk personeel in dienst nemen, ongeacht hun nationaliteit.
Such subsidiaries shall be entitled, among other things, to employ key personnel irrespective of their nationality.
Dan kunnen onze Europese bedrijven ingezetenen uit de Europese Unie zelf in dienst nemen voor het werk in de zeevaart.
In this way, European businesses would then be able to employ EU nationals working in these nautical occupations.
De procedure voor het in dienst nemen en selecteren van tijdelijke functionarissen is op 1 december 1996 vernieuwd.
The procedure for selecting and employing temporary staff was reviewed on 1 December 1996.
in dienst nemen (ook: aannemen, huren, aanwerven, tewerkstellen)

Vergelijkbare vertalingen voor "in dienst nemen" in Engels

in bijvoeglijk naamwoord
English
in voorzetsel
in- voorzetsel
English
in-
English
innen werkwoord
dienst zelfstandig naamwoord
dienst- bijvoeglijk naamwoord
English
nemen werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "in dienst nemen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchEen korps grenswachters dus, zoals bepaalde mensen lijfwachten in dienst nemen.
In this case, a border-control corps, just as others want coastguards.
DutchWegens de budgettaire beperkingen zullen wij weinig mensen in dienst nemen.
We will recruit very few now because of budgetary constraints.
DutchIk meen dat het de werkgevers zijn die de productie organiseren en die werknemers in dienst nemen.
I believe it is the employers who organise production and take on workers.
DutchWij moeten de nadruk leggen op het organiseren van vertaaldiensten en het in dienst nemen van personeel.
We need to emphasise the importance of organising the linguistic service and the employment of staff.
DutchDe procedure voor het in dienst nemen en selecteren van tijdelijke functionarissen is op 1 december 1996 vernieuwd.
The procedure for selecting and employing temporary staff was reviewed on 1 December 1996.
DutchMen heeft slechts belangstelling voor één ding: de ondersteuning van de werkgevers die gehandicapten in dienst nemen.
The only good thing is that employers are subsidised for taking on people with disabilities.
DutchWe moeten zorgen voor een mentor, en ze ook in dienst nemen
DutchEr zijn geen leeftijdsgrenzen voor tijdelijke ambtenaren die wij bijvoorbeeld in verband met BSE in dienst nemen.
There are no age limits for temporary agents which is a type of recruitment which we are carrying out, for instance, for BSE.
DutchEen kleine winst voor de in Panama geregistreerde reders, die Filippijnen in dienst nemen en onder de vlag van ' Gibraltar?
These economies produce small profits for shipowners registered in Panama, recruiting Filipinos and flying the flag of Gibraltar!
DutchWij moeten ons op de uitbreiding voorbereiden, maar moeten volgend jaar nog geen tolken uit de kandidaat-landen in dienst nemen.
We must prepare for enlargement, but we do not need to start recruiting interpreters from the candidate countries as early as next year.
DutchDe derde reden betreft de vraag of het opnieuw in dienst nemen van de docenten zou betekenen dat er over nieuwe arbeidsvoorwaarden onderhandeld zou moeten worden.
The third reason concerns assessing whether rehiring the teachers would mean having to negotiate new conditions.
DutchOok als de steun wordt gegeven voor het in dienst nemen van moeilijk plaatsbare of arbeidsongeschikte werknemers zijn dergelijke voorwaarden van kracht.
Continuous employment should also be granted to workers in the case of aid for the recruitment of disadvantaged and disabled workers.
DutchWe streven ernaar om behalve op het gebied van de aanwerving nog meer maatregelen te nemen, om het in dienst nemen van vrouwen en daarnaast hun loopbaanontwikkeling te bevorderen.
It is our intention, in addition to recruitment, to promote other measures to facilitate women's recruitment and career development.
DutchWij moeten daar niets van hebben, net zo min als van goedkope-vlagschepen waarvoor reders met weinig scrupules slecht opgeleid en onderbetaald personeel in dienst nemen.
We want nothing to do with these, any more than we do with flags of convenience whereby unscrupulous shipowners take on poorly trained and underpaid labour.
DutchIk ben er niet per se tegen dat Parlementsleden familieleden in dienst nemen, mits dit op een eerlijke en transparante wijze geschiedt, ook al vind ik het persoonlijk geen verstandige zet.
I am not against MEPs employing relatives if it is done in an honest and transparent manner, even though I personally do not think it is a wise move.
DutchEens te meer wordt een preferentie voor het in dienst nemen van buitenlanders voorgestaan, hetgeen het einde van vakbekwaamheid, deskundigheid, tradities en sociale verworvenheden betekent.
Once again, it is the preference for employing foreigners that is endorsed and, with it, the end of professionalism, skills, traditions and social benefits.