"in chronologische volgorde" vertalen - Engels

NL

"in chronologische volgorde" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "in chronologische volgorde" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "in chronologische volgorde" in Engels

in bijvoeglijk naamwoord
English
in voorzetsel
in- voorzetsel
English
in-
English
innen werkwoord
chronologisch bijvoeglijk naamwoord
volgorde zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "in chronologische volgorde" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDit zijn, in chronologische volgorde, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Finland.
In chronological order they are Denmark, United Kingdom, Sweden and Finland.
DutchDe fasen die deze Politieschool, CEPOL genaamd, zal doorlopen, zijn in chronologische volgorde de volgende:
The stages leading to the implementation of this Police College, or CEPOL, can be summarised as follows, in chronological order:
DutchMevrouw de Voorzitter, ik zal eerst en vooral in chronologische volgorde de vragen over de mensenrechten beantwoorden zoals ze door de geachte afgevaardigden gesteld zijn.
Madam President, I will start by answering in chronological order the questions on human rights as put by the Members.
DutchIn die 24 maanden, de eerste twee jaar waar we ons vooral op richtten, is dit een kaart van alle woorden die hij leerde, in chronologische volgorde.
Over the course of the 24 months, the first two years that we really focused on, this is a map of every word he learned in chronological order.
DutchDaarom worden volgens ons Reglement aanvullende vragen in chronologische volgorde in ontvangst genomen onmiddellijk na aankondiging van de hoofdvraag.
So we have established, in accordance with our Rules of Procedure, that supplementary questions are accepted chronologically immediately following the announcement of the main question.

Andere woorden

Dutch
  • in chronologische volgorde

Kijk eens naar het Engels-Nederlands woordenboek door bab.la.