"hulpmiddelen" vertalen - Engels

NL

"hulpmiddelen" in het Engels

EN

NL hulpmiddelen
volume_up
{de}

hulpmiddelen (ook: inrichting, toestel, apparaat)

Voorbeeldzinnen voor "hulpmiddelen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDe hulpmiddelen zijn mindshare en het gereedschap, de grondstof is de speldynamiek.
The resources are mindshare and the tools, the raw materials are these game dynamics.
DutchEr zijn reeds deskundigenteams en materiële hulpmiddelen in de Verenigde Staten aangekomen.
Teams of experts and other materials have already arrived in the United States.
DutchWe moeten hulpmiddelen beschikbaar stellen voor de slachtoffers van deze rampen.
We must provide resources aimed at the victims of these disasters.
DutchDe hulpmiddelen die we gebruiken zijn niet die tweedimensionale lap grond die we hebben.
And the resources that we use are not this two-dimensional swath of land that we have.
DutchVanuit de Europese Unie kunnen wij veel hulpmiddelen aanreiken.
The European Union has many resources it can draw on to provide assistance.
DutchEr staat ons een aantal hulpmiddelen ter beschikking om de tenuitvoerlegging te verbeteren.
We have a number of tools at our disposal to improve implementation.
DutchNatuurlijk bestaan er daarnaast andere hulpmiddelen en instrumenten.
Of course there are a range of other tools and instruments as well.
DutchWe hebben nog geen beleid op het gebied van marktaanbod, netwerken of menselijke hulpmiddelen.
We do not yet have a policy on demand, networks or human capacities.
DutchBorstimplantaten vallen onder de richtlijn voor medische hulpmiddelen.
Breast implants are covered by the directive on medical devices.
DutchIedereen kan muziek ervaren op een heel diep niveau, we moeten gewoon verschillende hulpmiddelen maken.
Everybody can experience music in a profound way, we just have to make different tools.
DutchDe tweede conclusie betreft het gebruik van technologische hulpmiddelen.
The second concerns the use of technological resources.
DutchHet gereedschap, de hulpmiddelen die we gebruiken om een spellaag te bouwen, is de speldynamiek zelf.
And the tools, the resources that we use to build a game layer are game dynamics themselves.
DutchDus hebben we nieuwe verhalen, nieuwe helden en nieuwe hulpmiddelen nodig.
So we need new stories, new heroes and new tools.
DutchZe zetten nieuwe hulpmiddelen en energiebesparende vliegtuigen in, wat positief is.
New resources are being deployed and energy-saving aeroplanes are being introduced, and indeed that is a good thing.
DutchIk doel hiermee op het besluit om borstimplantaten in te delen in klasse III van de medische hulpmiddelen.
I am thinking of the recent decision to reclassify breast implants as class 3 medical devices.
DutchJe hebt andere radicale voorbeelden waar de mogelijkheid om culturele hulpmiddelen te gebruiken, zich verspreidt.
You have other radical examples where the ability to use cultural tools is spreading out.
DutchTeneinde milieucrises te kunnen voorkomen, zijn infrastructuur, organisatie en meer hulpmiddelen vereist.
Prevention of environmental crises requires infrastructure, organisation and increased resources.
DutchDe menselijke hulpmiddelen zijn niet gelijkmatig verdeeld.
Distribution is not homogeneous as regards human resources.
DutchHet is echter moeilijker te begrijpen waarom de EU hulpmiddelen op andere gebieden zou aanbieden.
However, it is more difficult to see anything sensible in the EU sacrificing resources for the other areas.
DutchWe hebben het vliegverkeer immers voor iedereen toegankelijk gemaakt, met op- en afritten en andere hulpmiddelen.
The fact is that, through ramps and other aids, we have made aviation accessible to everyone.