NL

huis {de}

volume_up
Dit leidt ertoe dat jongeren van huis weglopen, gewelddadig worden tegenover de ouders.
In situations like this children may run away from home or attack their parents.
De gevolgen ervan hebben we dicht bij huis ondervonden tijdens de recente overstromingen.
We have experienced the effects of this close to home during the recent floods.
Zonder kerkelijk ambt zou zijn gezin namelijk zijn huis verliezen.
Without a post in the Church he would be evicted from his family home.

Voorbeeldzinnen voor "huis" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDat zijn drie elementen die hier in dit Huis zullen georganiseerd moeten worden.
These are three aspects that are going to have to be organized here in the House.
DutchDit restaurant lijkt een beetje op Acorn Huis -- zelfde stoelen, zelfde tafels.
This restaurant looks a little bit like Acorn House -- same chairs, same tables.
DutchDit was de eerste opening van een Huis van Europa in een van de nieuwe lidstaten.
That was the first opening of a House of Europe in one of the new Member States.
DutchHet kan u nauwelijks verbazen dat u van alle kanten van dit Huis kritiek krijgt.
You can hardly be surprised that you face criticism from all sides of this House.
DutchDit is een scène van huis-aan-huis-gevechten in Mostar, buurman tegen buurman.
This is a scene of house-to-house fighting in Mostar, neighbor against neighbor.
DutchHij is uiteraard, net als wij in dit Huis, verontwaardigd over wat daar gebeurt.
He is, of course, outraged as we are in this House at what is happening there.
DutchAls we eenmaal bij je huis zijn zul je alles geloven dat ik zeg. oké?
You're gonna believe everything I'm telling you once we get to your house, okay?
DutchIk hoop dat u met deze voorstellen instemt en dat het Huis morgen voor zal stemmen.
I hope you agree to the resolution and that the House will vote for it tomorrow.
DutchIk weet niet hoe Tyleraan dat huis kwam, maar hij zei dat hij er al een jaar woonde.
I don't know how Tyler found that house, but he said he'd been there for a year.
DutchMevrouw de Voorzitter, in dit Huis zijn we uiteraard parlementariërs en democraten.
Madam President, obviously in this House we are parliamentarians and democrats.
DutchIk wil de lidstaten daarom oproepen om in eigen huis orde op zaken te stellen.
I would therefore appeal to the Member States to put their own house in order.
DutchDe meerderheid van dit Huis heeft dan ook herhaalde malen die Tobin tax afgewezen.
The majority in this House has therefore repeatedly rejected the Tobin Taxes.
DutchDit Huis kan niet ongevoelig blijven voor die daden van de Cubaanse dictatuur.
This House cannot remain unmoved by this behaviour by the Cuban dictatorship.
DutchIk ben ervan overtuigd dat in dit Huis de politieke wil bestaat om dat te doen.
I am convinced that this House has the political will to carry this through.
Dutch26 miljoen Italianen reizen dagelijks vanuit huis naar hun werk of opleiding.
Twenty-six million Italians leave their homes each day to go to work or to school.
DutchBovendien juich ik het toe dat het werk in huis meer waardering gaat krijgen.
In addition, I welcome the fact that domestic work is to be given recognition.
DutchHet is duidelijk dat het een zeer controversiële kwestie betreft in dit Huis.
This issue has certainly been the subject of much discussion within the House.
DutchIn het huis zei de minister dat hij uitkeek naar de plechtigheid... en dat Mr.
Pascal Sauvage has requested that his coronation... take place this Thursday.
DutchZe krijgt geen winnaarspremie, maar gaat naar huis met iets groters en belangrijkers.
She loses the check, but she goes home with something bigger and more important.
DutchWe hebben daartoe een amendement ingediend en hopen dat dit Huis ons daarin steunt.
We have tabled an amendment to this effect and hope the House will support us.