"huis" vertalen - Engels

NL

"huis" in het Engels

EN

NL huis
volume_up
{de}

Dit leidt ertoe dat jongeren van huis weglopen, gewelddadig worden tegenover de ouders.
In situations like this children may run away from home or attack their parents.
De gevolgen ervan hebben we dicht bij huis ondervonden tijdens de recente overstromingen.
We have experienced the effects of this close to home during the recent floods.
Zonder kerkelijk ambt zou zijn gezin namelijk zijn huis verliezen.
Without a post in the Church he would be evicted from his family home.

Voorbeeldzinnen voor "huis" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

Dutch26 miljoen Italianen reizen dagelijks vanuit huis naar hun werk of opleiding.
Twenty-six million Italians leave their homes each day to go to work or to school.
DutchBovendien juich ik het toe dat het werk in huis meer waardering gaat krijgen.
In addition, I welcome the fact that domestic work is to be given recognition.
DutchIn het huis zei de minister dat hij uitkeek naar de plechtigheid... en dat Mr.
Pascal Sauvage has requested that his coronation... take place this Thursday.
DutchVan de verwezenlijking van deze doelstelling is helaas niet veel in huis gekomen.
As far as the implementation is concerned, not much has been done so far.
DutchHet huis van de democratie moet vanaf de fundering worden opgebouwd, niet vanaf het dak.
The building of democracy in Iraq must begin with the foundations, not the roof.
DutchDus ik hoop dat ik voor dat amendement alvast de steun van het Huis krijg.
I therefore hope that I can count on the support of this Chamber for this amendment.
DutchVoorzitter, geachte nieuwe collega's, ik wil meteen met de deur in huis vallen.
Mr President, honourable new Members, I will cut straight to the point.
DutchToen ik - in 1992 - lid werd van dit Huis, was het een raadgevende vergadering.
When I entered this Parliament in 1992 it was a consultative assembly.
DutchDe moraal van het verhaal is: wie in een glazen huis woont, mag niet met stenen gooien.
So the moral of the story is: people in glass houses shouldn't throw stones.
DutchJe kocht dat ding, nam hem mee naar huis, sloot hem aan, en hij deed absoluut niets.
and it would do absolutely nothing at all. ~~~ So, you had to program it,
DutchIn dit verband wil ik alle leden van het Huis attenderen op de lengte van mijn verslag.
In that regard I would draw the attention of all Members to the length of my report.
DutchMensen hebben de oorlogsgebieden moeten ontvluchten en kunnen niet naar huis terugkeren.
The refugees have had to flee the war zones and are unable to return to their homes.
DutchAan het belang van het gezamenlijke buitenlandse beleid wordt in dit Huis niet getwijfeld.
This institution has no doubt about the interest of the common foreign policy.
DutchDat valt althans af te leiden uit wat wij hier in dit Huis te horen krijgen.
That is what can be deduced from what we are hearing here in Parliament.
DutchZij willen allemaal - en geheel terecht - hun plaats innemen in dit gemeenschappelijke huis.
They all wish to take their place, their rightful place in this common Chamber.
DutchZoals velen in dit Huis zijn wij van mening dat de inspecteurs meer tijd moeten krijgen.
Our view is that the inspectors need more time, a view expressed by many others here.
DutchMaar de ombudsman hoort meer te doen dan alleen doorzichtigheid in eigen huis na te streven.
But the Ombudsman should do more than just seek transparency in his own office.
DutchWe hebben de wetenschappers, de onderzoeksinstituten en de wetenschappelijke kennis in huis.
We have the scientists, the research establishments and the scientific capability.
DutchAls de vijftien lidstaten niet meedoen, komt van dit alles niets in huis.
If the 15 Member States do not play along, nothing will come of all this.
DutchIn veel andere Europese landen is de situatie echter niet om over naar huis te schrijven.
In many other European countries, however, the situation is not very good.