"hoed" vertalen - Engels

NL

"hoed" in het Engels

EN

"to hoe" in het Nederlands

NL hoed
volume_up
{de}

  1. algemeen
  2. plantkunde

1. algemeen

hoed (ook: pet, petje)
volume_up
hat {znw.}
Zonder mijn hoed, ben ik gewoon een standaard pratende kat.
So... without my hat, I'm just your garden-variety six-foot-tall talking cat.
Ik heb mevrouw Berger al geciteerd over die hoed die je niet zo maar kan afleggen.
I have quoted what Mrs Berger said earlier about the hat which you cannot simply take off.
Als u in die situatie wat orde kunt scheppen, neem ik mijn hoed voor u af.
If you can bring some order to all that, I take my hat off to you.
hoed (ook: muts, helm, omslag, kaft)
volume_up
lid {znw.}

2. plantkunde

trending_flat
"van een paddenstoel"

hoed
volume_up
pileus {znw.} [plantk.]

Voorbeeldzinnen voor "hoed" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDie technologische vooruitgang is een pluim op de hoed van onze ingenieurs.
The response to this technological challenge does credit to our engineers.
Dutch. ~~~ Maar hoed je ook voor de kracht van cirkels."
In response she said, "Yes, praying is effective, but also beware of the power of circles."
DutchOp de tweede nacht nam hij dezelfde hoed en maakte er nog een vouw in.
And the second night, he would take the same cap and give it another fold.
DutchIk wil de Commissie, die op dit punt vaak kritiek over zich heen krijgt, in dit kader een pluim op de hoed steken!
In this connection I must definitely praise the Commission, which is so often criticized here!
Dutch." ~~~ De kapitein droeg elke dag een hoed en feestte mee.
"Wear all your colorful clothes and sing and dance, and I'll provide you with good food and drinks."
DutchHet is duidelijk dat men niet alles zonder meer onder een hoed kan vangen, maar ik denk toch dat BSE ergens in dit beeld past.
Obviously we should not lump everything together indiscriminately, yet I do think that somehow BSE fits into the picture.
Dutch" Vader, hoed ons voor onze vrienden.
DutchOok dit is nog te veel van het goede, al zal de Commissie wel weer argumenten uit de hoge hoed toveren om zich ermee te bemoeien en alles te willen reguleren.
This is still too much, and the Commission will still find arguments for infiltrating and wanting to regulate everything.
DutchIk hoed mij ervoor commentaar te leveren op krantenartikelen, ook indien deze gaan over communautaire documenten, waar ik nu trouwens geen nauwkeurige kennis van heb.
I shall refrain from commenting on press articles concerning Community documents with which I am not familiar at the present time.
DutchWanneer het goed gaat, worden de pluimen op de eigen nationale hoed gestoken, maar wanneer iets verkeerd gaat, wordt steevast Europa met de vinger gewezen.
When things go well, the feathers are immediately donned in the national cap, but when something goes wrong, the accusing finger is always pointed at Europe.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik hoop dat ik niet al te veel uit de toon val, maar ik heb het idee dat er in dit debat tot nu toe wel erg veel pluimen op onze eigen hoed zijn gestoken.
Mr President, I hope I will not strike too discordant a note, but it seems to me this debate has been excessively self-congratulatory so far.
DutchDus als je ontzettend zit te stressen om een grote hoed of kleine hoed, bedrijf A of bedrijf B, zal ik de Subaru of de Prius kopen, laat het dan lekker gaan.
So if you're sitting there stressing about large cap versus small cap, or company A versus company B, or should you buy the Subaru or the Prius, you know what, let it go.
DutchDe Europese Commissie - en de commissaris voorop - verdient een pluim op haar hoed voor dit eerste integrale beleidsdocument over het onderwerp armoede en sociale uitsluiting.
The European Commission - and especially the Commissioner - deserves a show of approval for this initial integral policy document on the subject of poverty and social exclusion.
DutchIk had net een gesprek met devan de Verenigde Staten, waar niet minder dan 48.000 mensen onder één enkele federale hoed actief zijn in de controle van de luchtvaartveiligheid.
I recently had a conversation with the federal authorities of the United States, where no fewer than 48 000 people are engaged in monitoring air transport safety under a single federal umbrella.