"het voordeel van de twijfel geven" vertalen - Engels

NL

"het voordeel van de twijfel geven" in het Engels

NL

het voordeel van de twijfel geven [voorbeeld]

volume_up
het voordeel van de twijfel geven
to give sb the benefit of the doubt

Vergelijkbare vertalingen voor "het voordeel van de twijfel geven" in Engels

het voornaamwoord
English
het lidwoord
English
motregenen werkwoord
vriezen werkwoord
English
hagelen werkwoord
English
lukken werkwoord
sneeuwen werkwoord
English
waaien werkwoord
spijten werkwoord
regenen werkwoord
English
ladderen werkwoord
English
dunken werkwoord
voordeel zelfstandig naamwoord
van bijwoord
English
van voorzetsel
de lidwoord
English
twijfel zelfstandig naamwoord
twijfelen werkwoord
geven werkwoord
hét lidwoord
English

Voorbeeldzinnen voor "het voordeel van de twijfel geven" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchA priori denk ik - laten we de producenten even het voordeel van de twijfel geven - dat deze producten niet speciaal op jongeren gericht zijn.
In principle, if we give the producers the benefit of the doubt, I do not think that these products are aimed at adolescents.
DutchMen kan een statistische curve verlengen of economische trends evalueren, men kan niet het voordeel van de twijfel geven inzake democratie.
We can extend a statistical curve or evaluate economic statistics but there can be no benefit of the doubt in terms of democracy.
DutchWij willen u vandaag het voordeel van de twijfel geven en wensen u veel geluk bij uw moeilijke werk voor alle landen van Europa en voor Europa zelf.
We believe we must place our trust in it and wish it all the best in this difficult work on behalf of all the nations of Europe and of Europe itself.
DutchWe konden bij de kwijting over 1998 deze Commissie het voordeel van de twijfel geven omdat zij was opgezadeld met een erfenis van de naar huis gestuurde Commissie.
We could give this Commission the benefit of the doubt over the discharge for 1998 because it was saddled with the legacy of the ousted Commission.
DutchLidstaten hebben gezegd dat ze de Commissie het voordeel van de twijfel geven, om te zien of we het beter kunnen dan in het verleden, en dat ze ons niet onder financiële druk zullen zetten.
Member States have said that they are giving the Commission the benefit of the doubt to see if we can do this better than we used to and they are not squeezing us on funding.