"handreiking" vertalen - Engels

NL

"handreiking" in het Engels

NL handreiking
volume_up
{de}

handreiking (ook: helpende hand)
Ik vind dus dat het afgewogen pakket in het verslag-Chichester een hele goede handreiking is.
In my view, therefore, the well-balanced package in the Chichester report offers an excellent helping hand.
Denk aan een asymmetrische liberalisering van de onderlinge handel, een handreiking waaraan de Unie wel politieke voorwaarden moet stellen.
An asymmetric liberalisation of internal trade springs to mind, a helping hand to which the EU should, however, attach political conditions.

Voorbeeldzinnen voor "handreiking" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDaarom zien wij deze hulp ook als een handreiking naar de plaatselijke bevolking.
That is why we look on this assistance as an offer to the people there.
DutchIk vind dus dat het afgewogen pakket in het verslag-Chichester een hele goede handreiking is.
In my view, therefore, the well-balanced package in the Chichester report offers an excellent helping hand.
DutchIk beschouw dat echt als een handreiking tot samenwerking en als blijk dat men geluisterd heeft.
I regard it, in fact, as a hand outstretched in cooperation and I see it as a manifestation of the fact that people have been listening.
DutchU hebt zelf gezegd, mevrouw Schreyer, dat het uitstekende verslag van de heer Bayona de Perogordo daartoe een handreiking biedt.
You yourself said, Commissioner, that there is advice from Mr Bayona de Perogordo in his excellent report.
DutchDenk aan een asymmetrische liberalisering van de onderlinge handel, een handreiking waaraan de Unie wel politieke voorwaarden moet stellen.
An asymmetric liberalisation of internal trade springs to mind, a helping hand to which the EU should, however, attach political conditions.
DutchLaten wij de nieuwe bewoners in ieder geval de juiste handreiking doen, gerichter dan voorheen om de eigen orde op zaken te stellen.
But let us in any event lend the new inhabitants the right assistance to set their house in order, assistance which is better targeted than before.
DutchEn opnieuw wordt deze universele handreiking overschreeuwd door het lawaaiige gebruik van religie -- misbruik van religie -- uit schandelijk eigenbelang.
And this, again -- this universal outreach -- is getting subdued in the strident use of religion -- abuse of religion -- for nefarious gains.
DutchDat komt neer op een handreiking voor chauvinisme, isolement en - - en dat is wel het ergste - - een nieuw dwangbeleid voor het controleren en blokkeren van vruchtbare contacten tussen culturen.
This is not only tantamount to enshrining chauvinism, isolation, or worse, new powers to ‘ police’ and block direct and fruitful contact between cultures.