"goedkopere" vertalen - Engels

NL

"goedkopere" in het Engels

EN
EN
NL

goedkopere {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
goedkopere (ook: goedkoper)
Goedkopere diensten verlagen de kosten van productie en consumptie.
Cheaper services would reduce the cost of production and consumption.
Snellere en goedkopere Internettoegang is echter niets waard als de inhoud ontbreekt.
But quicker and cheaper Internet access without content is worthless.
Wij horen dat de liberalisering uiteindelijk tot goedkopere brandstoffen moet leiden.
We are told that the result of liberalization would be cheaper fuel.

Voorbeeldzinnen voor "goedkopere" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEr zijn wel een aantal goedkopere tarieven gekomen, maar ook een aantal duurdere.
We have some cheaper fares, but we have also some increased fares.
DutchDie landen zijn veelal armer en gebaat bij deze goedkopere medicijnen.
Those countries are invariably poorer and would benefit from these cheaper medicines.
DutchSnellere en goedkopere Internettoegang is echter niets waard als de inhoud ontbreekt.
But quicker and cheaper Internet access without content is worthless.
DutchWij horen dat de liberalisering uiteindelijk tot goedkopere brandstoffen moet leiden.
We are told that the result of liberalization would be cheaper fuel.
DutchMisschien zouden die precies hetzelfde kunnen doen voor een aanzienlijk goedkopere kost.
They could perhaps fulfil the very same function considerably cheaper.
DutchBetere en goedkopere producten en meer keuzevrijheid zijn de drijfveren van de interne markt.
Better and cheaper products and more choice are the mainsprings of the internal market.
DutchDe verplaatsing van de productie naar landen met goedkopere arbeidskrachten lijkt onvermijdelijk.
The transfer of production to countries with cheaper workforces appears inevitable.
DutchIn essentie heb je nood aan alsmaar goedkopere werkkracht en alsmaar snellere machines.
That the essence of what you're doing is you need ever-cheaper labor, and ever-faster machines.
DutchGoedkopere diensten verlagen de kosten van productie en consumptie.
Cheaper services would reduce the cost of production and consumption.
DutchLiberalisering van publieke diensten zou consumenten goedkopere en betere dienstverlening bieden.
Liberalisation of public services is supposed to offer consumers cheaper and better services.
DutchEr zijn betere, veiligere en goedkopere manieren om de zaak draaiende te houden en het licht aan te houden.
There are better, safer and cheaper ways to keep the wheels turning and the lights on.
DutchMevrouw de Voorzitter, het is een voldongen feit dat er betere en goedkopere alternatieve oplossingen bestaan.
There are, moreover, Madam President, alternative, better and less costly solutions.
DutchEr zijn nu bijvoorbeeld goedkopere tarieven tussen Brussel en Rome en tussen Londen en Brussel.
For instance, you now have cheaper fares between Brussels and Rome and between London and Brussels.
DutchIn mijn kiesdistrict willen ze goedkopere auto's uit Frankrijk en Nederland kopen en daar zijn behoorlijke bedragen mee gemoeid.
In my constituency they want to buy cheaper cars from France and the Netherlands.
DutchNieuwe geneeskundige methodes kunnen ook voor betere en goedkopere behandelingen zorgen.
In this perspective, there is certainly justification for insurance-style sickness schemes and supplementary insurance schemes.
DutchAlsmaar goedkopere werkkracht en alsmaar snellere machines.
DutchDit is het gevolg van de uitvlagging, van arbeidsbesparende maatregelen en goedkopere arbeidskrachten uit derde landen.
All this is the result of flagging-out, manning reductions and cheaper labour from third countries.
DutchIk ben ervan overtuigd dat goedkopere diensten de sleutel zijn tot het versnellen van de economische ontwikkeling van de Europese Unie.
I believe that cheaper services are the key to speeding up the Union’ s development.
DutchHet huidige niveau van de langetermijnrente in de eurozone betekent zodoende in principe goedkopere hypotheken.
The present long-term interest rates in the euro area should, in principle, therefore mean cheaper mortgages.
DutchDe dienstensector schept de meeste banen, maar goedkopere dienstverleners krijgen geen toegang tot de markt.
The services sector creates the most jobs, but cheaper service providers are prevented from accessing the market.