"goedkoopste" vertalen - Engels

NL

"goedkoopste" in het Engels

NL

goedkoopste {overtreffende trap}

volume_up
goedkoopste
Ze zoeken naar de beste en voordeligste, goedkoopste deal.
They are looking for the best and most advantageous, cheapest deal.
Vaccinatie is de goedkoopste manier om een kinderleven te redden.
Immunization, that's the cheapest way to save a child's life.
Openheid is het beste en goedkoopste middel om de fraude met EU-geld te bestrijden.
Openness is the best and cheapest weapon against fraud involving EU funds.

Voorbeeldzinnen voor "goedkoopste" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe meeste mensen willen niet het duurste van het duurste, maar ook niet de goedkoopste.
Most people don't want the most expensive, they don't want the least expensive.
DutchOpenheid is het beste en goedkoopste middel om de fraude met EU-geld te bestrijden.
Openness is the best and cheapest weapon against fraud involving EU funds.
DutchJarenlang is storten beschouwd als de eenvoudigste en goedkoopste optie.
For many years landfill was seen as the easiest and least expensive option.
DutchNu wilde de regering-Clinton de goedkoopste maatregelen, bossen laten groeien.
Now the Clinton administration wanted the cheapest measures, i. e. to allow forests to grow.
DutchAls men daar de communicatie wil garanderen, is de satelliet het goedkoopste middel.
If one wants to ensure effective communications, then the satellite offers the cheapest solution.
DutchHet duurste land is bijna twee keer zo duur als het goedkoopste.
The most expensive country is almost twice as expensive as the cheapest.
DutchDe goedkoopste batterij is namelijk niet altijd het voordeligst.
After all, the cheapest battery is not always the most cost-effective.
DutchHet goedkoopste en allerbeste middel tegen corruptie is totale openheid over de subsidies.
The cheapest and best way of dealing with fraud is to ensure complete openness on appropriations.
DutchZo is de Europese Commissie een van de goedkoopste overheidsdiensten ter wereld.
As an example, the European Commission, as a public civil service, is the cheapest public service in the world.
DutchVaccinatie is de goedkoopste manier om een kinderleven te redden.
Immunization, that's the cheapest way to save a child's life.
DutchHet goedkoopste, en betrouwbaarste vat olie dat er is is het vat dat we niet gebruiken door efficiëntie.
The cheapest, most secure barrel of oil there is is the one not used through efficiencies.
DutchWij moeten ervoor zorgen dat die levensbelangrijke geneesmiddelen op de goedkoopste manier verkrijgbaar zijn.
We must press for these life-saving drugs to be made available as cheaply as possible.
DutchZe zoeken naar de beste en voordeligste, goedkoopste deal.
They are looking for the best and most advantageous, cheapest deal.
DutchDe goedkoopste manier zou een gerichte internetmarketing zijn.
Concentrated Internet marketing would be the cheapest way.
DutchDe goedkoopste zijn verkrijgbaar voor een bedrag van 20 of 30 euro.
One can buy the cheapest ones for EUR 20 or EUR 30.
DutchAlleen door kwaliteitsverlies voor klant en personeel kunnen zij een tijdlang de goedkoopste zijn.
They can be the cheapest for a while only by means of a drop in quality for their customers and employees.
DutchAls je bijvoorbeeld je postcode intoetst op hun website, kun je zien wie de goedkoopste leverancier is.
For example, if you type in your postcode on their website you can find out who is your cheapest supplier.
DutchAlle onderzoeken tonen aan dat kernenergie van alle energievormen de goedkoopste optie is voor de consument.
All the research shows that nuclear power is the cheapest option for the consumer of all forms of energy.
DutchWilt u van de goedkoopste whisky hem 'n dubbele geven?
Would you get him a double of your cheapest scotch?
DutchDe goedkoopste producten zijn vaak het gevaarlijkst.
The cheapest products are often the most dangerous.