"gezellig" vertalen - Engels

NL

"gezellig" in het Engels

NL gezellig
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

gezellig (ook: innig, benauwd, bedompt, nauwlettend)
gezellig (ook: knus, gezellige, knusse)
volume_up
cosy {bn.}
Dat zou aanmerkelijk gezelliger zijn geweest.
It would have been a lot more cosy than this.
Het Europese Huis, dat op dit moment misschien niet zo gezellig en knus lijkt, moet openstaan voor onze buurlanden, als die aan de nodige eisen voldoen.
The European home, which does not at the moment perhaps feel so warm and cosy, must be open to our neighbouring countries when they fulfil the necessary requirements.
gezellig
gezellig (ook: huiselijk)
volume_up
homy {bn.}
gezellig (ook: innig, vertrouwelijk, intiem, knus)
gezellig
De Europese jongens en meisjes en onze jongeren moeten weer het idee krijgen dat sport gezond is, bijdraagt tot karaktervorming en gezellig is, en dat meedoen nog steeds het belangrijkste is.
European children and young people must return to the idea that sport is a healthy, character-building and sociable activity, in which the important thing is to participate.
gezellig
gezellig

Voorbeeldzinnen voor "gezellig" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchHet overleg was zeer opbouwend en gedeeltelijk was het tijdens het overleg zelfs gezellig.
The conciliation was very constructive, and to some extent we even enjoyed it.
DutchHet is warm, het is donker, het is vochtig, het is erg gezellig.
It's warm, it's dark, it's moist, it's very cozy.
DutchIk vind dat er met Poetin moet worden onderhandeld, maar we hoeven niet gezellig met hem te dineren.
We must, I think, negotiate with Putin, but that does not mean that we have to dine with him like mates together.
DutchIk ging altijd uit in drukke bars terwijl ik eigenlijk liever gezellig met vrienden had gedineerd.
And I was always going off to crowded bars when I really would have preferred to just have a nice dinner with friends.
DutchAmerikaanse vrouwen zeiden tegen Len, als hij een date met ze had: 'je bent niet gezellig, je hebt geen positieve emotie.
American women said to Len, when he dated them, "You're no fun. You don't have positive emotion.
DutchIk kan u tot mijn genoegen meedelen dat ik hen na die dreigende woordenwisseling gezellig samen heb gezien.
I am happy to report that after some danger of an acerbic exchange, I witnessed them later on touchingly together.
Dutch(Gelach) Ik had een visioen van 10 meisjes in een blokhut die gezellig boeken zaten te lezen in hun bijpassende nachtjaponnen.
(Laughter) I had a vision of 10 girls sitting in a cabin cozily reading books in their matching nightgowns.
DutchDe top in Hampton Court was datgene waarvoor ik al had gewaarschuwd: een gezellig onderonsje, zij het wat luxe uitgevallen.
The summit at Hampton Court was what I warned it would be: something of a talking shop – or even a talking palace.
Dutch-- Voorzitter, vanavond gaan we eens gezellig herinneringen ophalen aan de vorige Commissie en haar beloften.
Mr President, I would like to take some time this evening to reminisce about the previous Commission and the things it promised to do.
DutchJe kent me, ik ben een gezellig meisje.
DutchDit ziet er gezellig uit.
DutchRecent zijn er gevallen bekend geworden van EU-militairen uit de ESFOR die gezellig in een café een borrel drinken met een van die kleine oorlogsmisdadigers.
Recently, cases have come to light of EU SFOR soldiers drinking and socializing in a bar with one of these minor war criminals.
DutchDezer dagen, met een haarloze rug, goed onderhouden schouders en een paar extra zichtbare centimeter op mijn [bleep], wel, laten we zeggen dat het leven verdraaid gezellig is geworden.
These days, with a hair-free back, well-groomed shoulders and an extra optical inch on my [bleep], well, let's just say life has gotten pretty darn cozy.
DutchTerwijl wij 's avonds allemaal gezellig met een volle maag van tafel gaan, flitsen over ons televisiescherm de deprimerende beelden van een volk dat door droogte en honger geteisterd wordt.
While we all sit at home, replete after a good supper, our TV screens show us depressing new evidence of the sufferings of a people plagued by drought and hunger.
DutchHet was Louis Michel die nog niet zo lang geleden na een gezellig vierdaags bezoek aan Havana, de Europese Raad adviseerde zeker geen diplomatieke sancties te overwegen.
It was Louis Michel who, not so long ago, following a congenial four-day visit to Havana, advised the European Council, in strong terms, not to consider imposing any diplomatic sanctions.
DutchDaar sta ik van te kijken, en dan vraag ik me af: is Cork eigenlijk alleen maar een gezellig weekendje geweest, of wordt het werkelijk van strategisch belang voor de toekomst van de structuurfondsen?
I am somewhat amazed by all this, and what I wonder is this: was Cork, in effect, just a weekend diversion or will it really be a strategic axis for the future of the Structural Funds?