"gezegde" vertalen - Engels

NL

"gezegde" in het Engels

EN

NL gezegde
volume_up
{het}

1. algemeen

gezegde
volume_up
saying {znw.}
Mijnheer de Voorzitter, een gezegde is een gezegde.
Mr President, a saying is a saying.
In Finland hebben wij een gezegde waarin drie trappen van leugens worden onderscheiden.
We have a saying in Finland which describes three different levels of lying.
Wij kennen een oud gezegde: " Er zijn leugens, verdomde leugens en statistieken ".
Remember the old saying: 'lies, damned lies and statistics '.
gezegde (ook: zegswijze)
gezegde (ook: dictum, volkswijsheid)
volume_up
dictum {znw.}

2. taalkunde

gezegde (ook: spreekwoord, spreuk)
volume_up
saying {znw.}
Mijnheer de Voorzitter, een gezegde is een gezegde.
Mr President, a saying is a saying.
In Finland hebben wij een gezegde waarin drie trappen van leugens worden onderscheiden.
We have a saying in Finland which describes three different levels of lying.
Wij kennen een oud gezegde: " Er zijn leugens, verdomde leugens en statistieken ".
Remember the old saying: 'lies, damned lies and statistics '.
Er is een mooi Nederlands gezegde dat zegt, " goedkoop is duurkoop ", en ik laat het aan de tolken om dit goed te vertalen.
There is a fine Dutch expression that says 'goedkoop is duurkoop ' [ you get what you pay for ], and I am leaving it up to the interpreters to find a sound translation for this.
Die machtsaspiratie kan alleen maar leiden tot verzwakking of zelfs uitholling van de NAVO en dan zijn wij allemaal in Europa - naar een Nederlands gezegde, mijnheer Nicolaï - ver van huis.
Such an ambition for power can only eventually weaken or undermine NATO, and then, Mr Nicolaï, to use a Dutch expression, all of us in Europe are far from home.
Dit gezegde past perfect bij de Commissie en commissaris Mandelson.
This is a proverb that applies very well to the Commission and to Commissioner Mandelson.
Er is een gezegde in mijn land: iemand die snel geeft, geeft twee keer.
There is a proverb in my country: one who gives fast gives twice.
Een populair Italiaans gezegde luidt: u201CIedere wet heeft zijn mazen.
A popular Italian proverb says: ‘ Every law has its loophole.’
gezegde (ook: spreuk)
volume_up
saw {znw.}

3. grammatica

gezegde

Voorbeeldzinnen voor "gezegde" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

Dutchu201CEén beeld zegt meer dan duizend woordenu201D, luidt een bekend gezegde in mijn land.
We often say in my country that a picture is worth more than a thousand words.
DutchDat illustreert het gezegde dat men in de zonde zelf zijn straf vindt.
This is an illustration of the principle of the punishment fitting the crime.
DutchOok moeten we toegeven dat het gezegde van de pot verwijt de ketel hier wel degelijk opgaat.
We also need to recognise that people who live in glasshouses should not throw stones.
DutchHet Arabische gezegde, "De honden kunnen blaffen, maar de karavaan trekt verder."
We all know of them, but nevertheless -- the Arabs say, "The dogs may bark, but the caravan moves on."
DutchVoor kwesties van nucleaire veiligheid geldt het gezegde dat het beste de vijand van het goede is.
In questions of nuclear safety, the best is preferable to the merely OK.
DutchLaten we alles doen wat in ons vermogen ligt om te waarborgen dat dit gezegde waar blijft.
Let us do everything in our power to ensure that it stays true.
DutchHet gezegde dat succes vele vaders heeft en mislukking een wees is, wil ik niet laten gelden.
It is said that success has many fathers and failure is an orphan.
DutchHet gezegde, ‘Ken uzelf’ bestaat al sinds de oude Grieken.
The maxim, "Know thyself" has been around since the ancient Greeks.
DutchHet gezegde stelt dat als je lacht je gelukkiger zult worden, wat, zoals we weten, ook echt waar is.
In the Proverbs, it says that if you smile, you will become happier, which, as we know, is actually true.
DutchDat gezegde stamt uit de tijd toen grote delen van Hongarije nog bezet waren door het Ottomaanse Imperium.
It originated in the times when a large part of Hungary was under the occupation of the Ottoman Empire.
DutchEr is een gezegde dat luidt: wie veel begeert, veel ontbeert.
You should not bite off more than you can chew.
DutchHet laatste verslag van een commissie tijdens deze zittingsperiode bevestigt het oude gezegde last but not least.
The last committee report for this parliamentary term confirms the old adage of 'last but not least '.
DutchIn de landbouw luidt het gezegde: je kunt het paard naar de bron leiden maar je kunt het niet dwingen om te drinken.
As they say in the world of agriculture, you can take a horse to water, but you cannot make it drink.
DutchHet is zoals het oude gezegde "je kan iemand iets zeggen en het hun laten zien, maar als ze het doen, dan pas leren ze het."
It's like the old maxim of "you can tell somebody something and show them, but if they do it they really learn it."
DutchTijdens zijn bezoek aan de getroffen regio's in Portugal heeft commissaris Barnier zelf dat gezegde in de mond genomen.
During his visit to the regions affected by the fires, Commissioner Barnier himself drew attention to this consideration.
DutchIk hoop dat we hier in het Parlement kunnen voorkomen dat we dit gezegde moeten toepassen op de statistische informatie binnen de Unie.
I hope that we in the European Parliament can prevent this from applying to statistical information within the Union.
DutchIk geloof dat wij bij de beoordeling van deze tekst vaak het gezegde indachtig moeten zijn dat het betere de vijand van het goede is.
I think that when we evaluate this document we can often proceed on the basis that the better is the enemy of the good.
DutchNaast het beginsel u201Cde vervuiler betaaltu201D moeten we dus ook een plek inruimen voor het gezegde u201Cveiligheid heeft haar prijsu201D.
Alongside the ‘ polluter pays ’ principle, therefore, we must make room for the phrase ‘ safety comes at a price’.
DutchKlopt dit gezegde echter wel?
DutchToen hij zei dat voetbal een goed alternatief voor oorlog is, moest ik denken aan het gezegde dat de waarheid het eerste slachtoffer van de oorlog is.
When he said that football is a valid alternative to war I was reminded of the maxim that the first casualty of war is truth.