"gewapende" vertalen - Engels

NL

"gewapende" in het Engels

EN
volume_up
gewapend {volt.deelw.}
EN
volume_up
gewapende politie {de}
NL

gewapende {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
gewapende (ook: gewapend)
volume_up
armed {volt.deelw.}
Daarom moet de VN-Veiligheidsraad over elke gewapende actie beslissen.
That is why the UN Security Council must make a resolution on any armed campaign.
Humanitaire hulpverlening door of met hulp van gewapende strijdkrachten is ongewenst.
Delivery of humanitarian assistance by or assisted by armed forces is not desirable.
Cruciaal onderdeel van de Bush-strategie zijn gewapende preventieve aanvallen.
Crucial to the Bush strategy is armed preventive attacks.

Voorbeeldzinnen voor "gewapende" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIn Afrika woont 20% van de bevolking in landen waar gewapende conflicten woeden.
In Africa, 20 % of the population live in countries affected by armed conflict.
DutchKindsoldaten uit Oeganda worden gedwongen aan gewapende conflicten deel te nemen.
There, they use child soldiers from Uganda, who are forced into armed conflict.
DutchDe epidemie daar veroorzaakt meer doden dan gewapende conflicten op dat continent.
The epidemic there causes more deaths than do armed conflicts on that continent.
DutchHet door de heer Henderson vermelde gewapende conflict in Kosovo is geëscaleerd.
The armed conflict in Kosovo that was mentioned by Mr Henderson has escalated.
DutchDit is als we de geboorte zien van de transnationale gewapende organisatie Al Qaeda.
This is when we see the birth of the transnational arms organization Al Qaeda.
DutchToen konden gewapende organisaties met elkaar in contact komen, ook financieel.
This is when arms organization were able to link up, also financially, with each other.
DutchHumanitaire hulpverlening door of met hulp van gewapende strijdkrachten is ongewenst.
Delivery of humanitarian assistance by or assisted by armed forces is not desirable.
DutchDe conflicten met de gewapende macht hebben al duizenden slachtoffers geëist.
Heavy arms have been used in conflicts that have already claimed thousands of victims.
DutchMeer dan 300.000 jonge mensen nemen op dit moment actief deel aan gewapende conflicten.
More than 300 000 young people are currently taking active part in armed conflicts.
DutchSinds 1987 zijn naar schatting 2.000.000 kinderen gedood in gewapende conflicten.
It is estimated that since 1987, two million children have been killed in armed conflict.
DutchDaarom moet de VN-Veiligheidsraad over elke gewapende actie beslissen.
That is why the UN Security Council must make a resolution on any armed campaign.
DutchWij moeten loskomen van de gevolgen van de koude oorlog, van gewapende veiligheid.
We must get away from armed security, this hangover from the cold war.
DutchDe Tsjetsjenen moeten ook hun gewapende strijd en terroristische aanslagen beëindigen.
The Chechens must also cease their armed struggle and terrorist attacks.
DutchGewapende overval, afpersing voor 300 pond aan niet betaalde bonnen...
Armed robbery, grievous bodily harm... and combined parking fines of more than 400...
DutchHet toenemend aantal gewapende groeperingen brengt de nationale eenheid in gevaar.
The multiplication of armed groups places national unity in peril.
DutchHet gewapende conflict breidt zich uit en de handel in verdovende middelen blijft omvangrijk.
The armed conflict is escalating and drug-trafficking is continuing on a large scale.
DutchSlechts een alle partijen omvattende regering kan de gewapende groeperingen een halt toeroepen.
The country needs an integrating government able to compel armed groups to withdraw.
DutchDe eerste betreft kinderen in gewapende conflicten, een kwestie waar al meer over is gezegd.
The first is about children in conflicts, an issue which has already been commented on.
DutchOp weg naar huis werd hij door tien gewapende moslim-extremisten aangevallen en onthoofd.
On his way home, he was attacked by ten armed Muslim extremists and subsequently beheaded.
DutchOok daar gaan gewapende milities, zoals wij zien, ongestoord hun gang.
There too, as we see, armed militias run amok without let or hindrance.