"gevolgen hiervan" vertalen - Engels

NL

"gevolgen hiervan" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "gevolgen hiervan" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "gevolgen hiervan" in Engels

hiervan bijwoord
gevolgen zelfstandig naamwoord
gevolge
English
gevolg zelfstandig naamwoord
tot gevolg bijwoord
oorzaak-gevolg bijvoeglijk naamwoord
English
als gevolg bijvoeglijk naamwoord
English
juridische gevolgen zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "gevolgen hiervan" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWel moeten de gevolgen hiervan worden geëvalueerd door de Europese Commissie.
The result of this, however, will have to be evaluated by the European Commission.
DutchIk vraag me af of er wel behoorlijk onderzoek is gedaan naar de gevolgen hiervan.
I wonder whether a proper analysis of the consequences has been carried out.
DutchHoe zullen de economische, sociale en ecologische gevolgen hiervan worden geëvalueerd?
What will our assessment be of the economic, social and environmental consequences?
DutchIn de hele EU zijn er 270.000 jonge artsen die hiervan de gevolgen zullen ondervinden.
There are 270 000 junior doctors across the EU who will be affected by this.
DutchMiljoenen Spanjaarden hebben de gevolgen hiervan rechtstreeks of onrechtstreeks ondervonden.
Millions of Spaniards directly or indirectly suffered from its tragic effects.
Dutch(Gelach) En de gevolgen hiervan zijn te vinden in de boekwinkel.
(Laughter) And the consequences of this problem make themselves felt in bookshops.
DutchVeel gewone burgers maken zich namelijk zorgen over de gevolgen hiervan in de toekomst.
Many ordinary citizens wonder about the future consequences.
DutchDe gevolgen hiervan zijn het verlies van 4000 directe banen en 20.000 banen op het vasteland.
The consequences of the lack of an agreement are the loss of 4 000 direct jobs and 20 000 on land.
DutchDe enorme gevolgen hiervan op het milieu zijn achterwege gelaten.
There is no mention of its huge impact on the environment.
DutchIk ben ervan overtuigd dat de positieve gevolgen hiervan op zowel korte als langere termijn merkbaar zullen zijn.
I am sure that the positive effects of this will be felt in both the short- and long-term.
DutchDe gevolgen hiervan voor de werkgelegenheid zijn niet te overzien.
The effects on employment of this are unfathomable.
DutchHet gaat om een zeer belangrijke gebeurtenis en de Europese Unie mag in geen geval de gevolgen hiervan verwaarlozen.
This is a most important event and the European Union must on no account disregard its effects.
DutchDe gevolgen hiervan zijn bijzonder traumatisch, omdat ondanks de geboden compensatie de inkomens zullen dalen.
The implications of this are very traumatic, because incomes will fall despite the compensation that is on offer.
DutchWe wisten wat de gevolgen hiervan zouden zijn.
We were aware of the consequences of this.
DutchDe bevolking ondervindt hiervan de gevolgen.
It is the people who are paying the price.
DutchWe hebben het hier niet over de kleine kustgemeenschappen die de gevolgen hiervan straks zullen merken, maar over enorme ondernemingen.
These are not the little coastal communities that will be affected, these are the huge business ventures.
DutchHet zou een goede zaak zijn als we de moed konden opbrengen om dit feit publiekelijk te erkennen en de gevolgen hiervan onder ogen durfden te zien.
It would be sensible to have the courage to recognise it publicly and draw conclusions from it.
DutchIk heb als lid van het EP, met de waarnemersdelegatie tijdens een bezoek, ter plaatse gezien hoe schrijnend de gevolgen hiervan kunnen zijn.
As an MEP visiting with the observation delegation, I saw for myself how harrowing the effects of this can be.
DutchDe gevolgen hiervan op werkgelegenheidsen sociaal gebied, waarmee wij elke dag te kampen hebben, zijn van doorslaggevende betekenis.
Their impact on employment and the social problems with which we contend every day are taking on a decisive importance.
DutchDaarom is het voor de toekomst noodzakelijk te beschikken over alle feiten met betrekking tot de conferentie van Jalta en de gevolgen hiervan.
Therefore, for the future, we need to have a complete knowledge of the history of Yalta and its consequences.