"gesteldheid" vertalen - Engels

NL

"gesteldheid" in het Engels

EN
volume_up
gesteld {volt.deelw.}
volume_up
geestelijke gesteldheid {de}
volume_up
gesteld zijn {ww.} [voorbeeld]
NL

gesteldheid {de}

volume_up
In het noorden hebben de producenten bijvoorbeeld nu al hogere kosten vanwege de natuurlijke gesteldheid.
Already now, for example, costs are greater for producers in the northern area due to natural conditions.
Voor deze groepen is de dienstensector een noodzakelijke voorwaarde om volwaardig en volledig burger te blijven, ongeacht hun leeftijd, fysieke gesteldheid of gezondheid.
For these, the service sector is essential for maintaining full citizenship irrespective of age, physical condition or health.
We praten over het gebruik van middelen die heel vaak niet alleen als doping, maar ook als medicijn voor diverse fysieke gesteldheden worden gebruikt.
We are talking about the use of substances that are very often not just drugs but are also medicines that are used to treat a variety of conditions.
Bij deze check-up willen we niet uitsluitend over fysiologie spreken, maar ook over de geestelijke gesteldheid van de Europese maatschappij.
And in this check-up, we wish to consider not only the physical state of European society, but also its state of mind, the state of its soul.

Voorbeeldzinnen voor "gesteldheid" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe slechte economische gesteldheid van Europa duurt op zijn minst al tien jaar.
The global economy is in recession, but that is nothing new.
DutchIn het noorden hebben de producenten bijvoorbeeld nu al hogere kosten vanwege de natuurlijke gesteldheid.
Already now, for example, costs are greater for producers in the northern area due to natural conditions.
Dutch. ~~~ Een kwekerij die zijn dieren niet voert, en een kwekerij die zijn succes meet aan de gesteldheid van zijn jagers.
Okay, so let's review: a farm that doesn't feed its animals, and a farm that measures its success on the health of its predators.
DutchBij deze check-up willen we niet uitsluitend over fysiologie spreken, maar ook over de geestelijke gesteldheid van de Europese maatschappij.
And in this check-up, we wish to consider not only the physical state of European society, but also its state of mind, the state of its soul.
DutchVoor deze groepen is de dienstensector een noodzakelijke voorwaarde om volwaardig en volledig burger te blijven, ongeacht hun leeftijd, fysieke gesteldheid of gezondheid.
For these, the service sector is essential for maintaining full citizenship irrespective of age, physical condition or health.
DutchHet is ongetwijfeld wel zo dat de concrete economische gevolgen voor ieder land verschillend zijn, afhankelijk van de geografische gesteldheid of het grondgebied.
There is no question that the specific economic effects in the country are different depending on the particular geography or territory in question, however.
DutchTen eerste, de CO2-putten die de ware gesteldheid van het milieu verhullen: wetenschappelijke accuratesse en objectiviteit sluiten deze makkelijke oplossing uit.
Firstly, as regards carbon wells, which distort the true environmental picture, scientific rigour and objectivity exclude this simple solution, this expedient.
DutchDe keuze van de technologie, de kosten van installatie en inwerkingstelling en het tijdschema voor de uitvoering hangen in grote mate af van de geografische gesteldheid van een land.
The choice of technology, the cost of installation and operation and the implementation timetable also depend to a large degree on the geography of a country.