"geschrift" vertalen - Engels

NL

"geschrift" in het Engels

EN
NL

geschrift {het}

volume_up
Wie in woord, geschrift of illustratie of anders Mohammed onteert, wacht de doodstraf.
Anyone who defames Mohammed in word, writing or illustration can expect the death penalty.
Ik wil nu graag een geschrift indienen waarin het standpunt van de Commissie over alle ingediende amendementen beknopt wordt weergegeven
I would like to hand in a list in writing summarising the Commission's position on all the amendments tabled
Uit de geschriften van de spin Charlotte: “Rag is geweldig!”
To borrow from the writings of a spider named Charlotte, silk is terrific.
We zijn allemaal bekend met zijn fantastische werk -- zijn tekeningen, zijn schilderijen, zijn uitvindingen, zijn geschriften.
We're all familiar with his fantastic work -- his drawings, his paintings, his inventions, his writings.
Creatieve producenten hebben een ander belang dan consumenten en samen hebben ze andere belangen dan de handelaars in muziek, geschriften en voorstellingen.
Creative producers ' interests are different to those of consumers, and together their interests are different to those of dealers in music, written works and productions.
geschrift
Ze wilden heilige geschriften vervangen door cultuur.
They wanted to replace scripture with culture.
Het betekent ook "de morgenster", in sommige geschriften.
It also means "the morning star," in some scripture.
En de rabbijnen en vroege vaderen in de kerk die zeiden dat elke interpretatie van het geschrift die haat of minachting voortbrengt ongegrond was.
And the rabbis and the early fathers of the church who said that any interpretation of scripture that bred hatred and disdain was illegitimate.

Voorbeeldzinnen voor "geschrift" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWie in woord, geschrift of illustratie of anders Mohammed onteert, wacht de doodstraf.
Anyone who defames Mohammed in word, writing or illustration can expect the death penalty.
DutchIk wil nu graag een geschrift indienen waarin het standpunt van de Commissie over alle ingediende amendementen beknopt wordt weergegeven
I would like to hand in a list in writing summarising the Commission's position on all the amendments tabled
DutchEn de rabbijnen en vroege vaderen in de kerk die zeiden dat elke interpretatie van het geschrift die haat of minachting voortbrengt ongegrond was.
And the rabbis and the early fathers of the church who said that any interpretation of scripture that bred hatred and disdain was illegitimate.