NL geschikte
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

Zij is afhankelijk van het bestaan van geschikte representatieve organen.
It is dependent on the existence of appropriate representative bodies.
Het derde terrein betreft geschikte en efficiënte besluitvormingsmechanismen.
The third area relates to appropriate and effective decision-making mechanisms.
In dit geval, levens grootste prijs: een geschikte voortplantingspartner.
In this case, life's greatest prize: an appropriate mating partner.

Voorbeeldzinnen voor "geschikte" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDus zijn we niet gewapend om geschikte antwoorden te vinden op wat er gebeurt.
So, we are not being charged with the adequate response to what is happening.
DutchAlleen zo'n Commissie is een gelijkwaardige en geschikte partner voor het Parlement.
Only that sort of Commission will be a worthy and fitting partner for Parliament.
DutchZijn ouderen de meest geschikte personen om besluiten te nemen voor hun problemen?
Are old people the best placed to take decisions concerning their problems?
DutchCoöperaties zijn vooral in kapitaalarme gebieden een uitermate geschikte bedrijfsvorm.
Co-operatives are perfectly suited to particularly those regions lacking capital.
DutchWaar geen geschikte plaatselijke structuur voorhanden is, moet er absoluut een komen.
It is essential to remedy the lack of local structure when this becomes clear.
DutchIk ben bang dat donderdagavond niet het meest geschikte tijdstip is om dit te doen.
My fear is that Thursday evening is not the optimum time to try to do it.
DutchDat zijn volgens mij niet de geschikte organisaties voor deze taken.
I do not feel that the multinationals are the right organisations for the task.
DutchDaarom is het noodzakelijk om, zoals u zei, onmiddellijk geschikte beleidsmaatregelen te nemen.
It is therefore necessary to immediately adopt useful policies, as you have said.
DutchHet is beslist niet het geschikte moment om deze overeenkomst met Marokko te sluiten.
It is a most inappropriate time to make this agreement with Morocco.
DutchVrij geschikte manieren om aan het kleurloze Zwitserse weer te ontsnappen.
Those are pretty good escapes from the drab weather in Switzerland.
DutchIn onze benadering wordt dit probleem vermeden, tenzij we geschikte definities kunnen vinden.
Our approach avoids this difficulty, unless we can find good definitions.
DutchWij zijn van mening dat het niet het geschikte moment is om dit debat te houden.
We feel that this is not the right time to hold this debate.
DutchMijnheer de Voorzitter, dit thema is een geschikte aanleiding om ronkende verklaringen af te leggen.
Mr President, this is just the sort of issue which gives rise to lofty declarations.
DutchIk zou hier nog lang op kunnen doorgaan, maar dit lijkt me niet het geschikte moment.
I could go on about this at length, but now is not the time.
DutchDe LMOE zijn geschikte landen om zo spoedig mogelijk tot de Europese Unie toe te treden.
The CCEEs wish to join the European Union as soon as possible.
DutchZijn vrouwen de meest geschikte personen om besluiten te nemen voor de problemen die hen aangaan?
Are women the best placed to take decisions concerning their problems?
DutchMijnheer de Voorzitter, ik vind dit niet het geschikte moment om over die minuscule onderdelen te praten.
I do feel, Mr President, that this is not the time to argue over tiny percentages.
DutchDit is een geschikte basis voor de samenwerking tussen de Raad en het Parlement in de toekomst.
Such cooperation between the Council and Parliament is a foundation for our future endeavours.
DutchVolgens ons zou een referendum de meest geschikte manier zijn.
In our view this can most appropriately be done through a referendum.
DutchMijnheer de Voorzitter, dit is niet het meest geschikte moment om het verslag-Lamassoure te bespreken.
Mr President, this is not the best time to debate the Lamassoure report.