"gerelateerd zijn aan" vertalen - Engels

NL

"gerelateerd zijn aan" in het Engels

NL gerelateerd zijn aan
volume_up
{werkwoord}

gerelateerd zijn aan (ook: toebehoren aan, gaan om)

Vergelijkbare vertalingen voor "gerelateerd zijn aan" in Engels

gerelateerd bijvoeglijk naamwoord
zijn zelfstandig naamwoord
English
zijn werkwoord
zijn voornaamwoord
aan bijwoord
aan voorzetsel

Voorbeeldzinnen voor "gerelateerd zijn aan" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDe resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
DutchMoet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Do I have to be related to the person I am caring for?
DutchWat de werkgelegenheid betreft komen verder alle kwesties aan de orde die gerelateerd zijn aan onder andere het sociale aspect.
As regards employment, there is also discussion of issues relating to the social aspects, amongst others.
DutchNaar schatting zullen tegen de 500.000 sterfgevallen van de komende 35 jaar direct gerelateerd zijn aan de ernstige ziekten die door asbest veroorzaakt worden.
It is estimated that, over the next 35 years, up to 500 000 deaths will be directly related to the serious illnesses caused by asbestos.
DutchZij zijn welkom, evenals amendement 5, dat een datum vastlegt voor het verslag van de Commissie over andere zaken die gerelateerd zijn aan het welzijn van dieren.
These are welcome, as is Amendment No 5, that sets a date for the Commission report on further questions related to the welfare of pigs.
DutchDaarom dienen de handel en de grote belangen van bedrijven die gerelateerd zijn aan de gezondheidszorg en het doneren van menselijke weefsels en cellen, bestreden te worden.
This means combating trafficking and the huge profits of the health-related industries and groups involved in such tissue and cells.
DutchDe heffingen dienen gebaseerd te zijn op kosten die gerelateerd zijn aan transport, zoals geluidsoverlast, milieu-effecten, kans op ongelukken e.d.
The fees must be based on the traffic-related costs arising during transportation in connection with, for example, noise, effects on the environment, risks of accidents etc.
DutchDe jongste rellen in de Franse voorsteden zijn een duidelijk signaal dat de veiligheidsproblemen niet meer uitsluitend gerelateerd zijn aan gevaren die van buiten onze grenzen komen.
The recent events affecting the French suburbs are a clear signal that security problems no longer relate solely to dangers originating outside our frontiers.