"geneigd zijn" vertalen - Engels

NL

"geneigd zijn" in het Engels

NL geneigd zijn
volume_up
{werkwoord}

geneigd zijn (ook: neigen, geneigd zijn tot)
De mensen die wellicht geneigd zijn dat te doen, vormen een duidelijke categorie.
They are a rather obvious category of people who might be inclined to do that.
Andere landen kunnen nu geneigd zijn om ook naar nucleaire bewapening te streven.
Other countries may be inclined to pursue the goal of nuclear weaponization.
Bedrijven zullen dan sneller geneigd zijn hun banden met hun ACS-partners te versterken.
Economic operators will be more inclined to establish closer relations with their ACP partners.
Andere landen kunnen nu geneigd zijn om ook naar nucleaire bewapening te streven.
Other countries may be inclined to pursue the goal of nuclear weaponization.
De mensen die wellicht geneigd zijn dat te doen, vormen een duidelijke categorie.
They are a rather obvious category of people who might be inclined to do that.
Bedrijven zullen dan sneller geneigd zijn hun banden met hun ACS-partners te versterken.
Economic operators will be more inclined to establish closer relations with their ACP partners.

Vergelijkbare vertalingen voor "geneigd zijn" in Engels

geneigd bijvoeglijk naamwoord
zijn zelfstandig naamwoord
English
zijn werkwoord
zijn voornaamwoord

Voorbeeldzinnen voor "geneigd zijn" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDe mensen die wellicht geneigd zijn dat te doen, vormen een duidelijke categorie.
They are a rather obvious category of people who might be inclined to do that.
DutchDe meer ongelijke samenlevingen zijn meer geneigd de doodstraf te handhaven.
And the more unequal societies are more likely also to retain the death penalty.
DutchAndere landen kunnen nu geneigd zijn om ook naar nucleaire bewapening te streven.
Other countries may be inclined to pursue the goal of nuclear weaponization.
DutchIk denk dat we geneigd zijn te kijken naar de infrastructuur van de globalisering.
I think that we tend to look a lot at the infrastructure of globalization.
DutchZo nu en dan herinneren we ons dat feit, maar veel vaker zijn we geneigd het te vergeten.
Every now and then we call this fact to mind, but on the whole we tend to ignore it.
DutchWij zijn geneigd de Commissie kwijting te verlenen voor de begroting 1999.
We are inclined to grant the Commission discharge for the 1999 budget.
DutchWij zijn geneigd te denken dat wij in een randgebied leven, dat wij geen oostgrenzen hebben.
We tend to think we are out on the periphery, that we do not have borders to the east.
DutchSommigen zullen misschien geneigd zijn het Franse en het Hollandse u201Cneeu201D te omzeilen.
Some will perhaps be tempted to get round the French and Dutch no votes.
DutchDe Commissie en vooral de Raad zelf zijn geneigd dit te vergeten.
The Commission, and especially the Council itself tend to overlook this.
DutchBedrijven zullen dan sneller geneigd zijn hun banden met hun ACS-partners te versterken.
Economic operators will be more inclined to establish closer relations with their ACP partners.
DutchIkzelf zou derhalve geneigd zijn " nee " te zeggen tegen de amendementen 3, 16 en 21.
I myself would say no to proposed Amendments Nos 3, 16 and 21.
DutchDaar komt nog bij dat partijen geneigd zijn zichzelf bijzonder au sérieux te nemen.
Plus, the parties tend to take themselves very seriously.
Dutch" Ik denk dat we geneigd zijn om elkaar schuldig te laten voelen.
And I think we have a tendency to make each other feel guilty.
DutchWat is het koud, zou ik geneigd zijn te zeggen, mijnheer de Voorzitter!
Mr President, I am prompted to say 'How cold it is! '
DutchTegen deze achtergrond zou men, op de hierboven vermelde gronden, geneigd zijn tegen het verslag te stemmen.
Against this backdrop, one might vote against this report, for the reasons I have stated.
DutchIk zou geneigd zijn tegen hem te zeggen: " Het is later dan je denkt ".
I am tempted to tell him it is later than he thinks.
DutchZe zijn meer geneigd om slechtere keuzes te maken - slechtere financiële en medische keuzes.
They're more likely to choose things that make them less satisfied, even when they do objectively better.
DutchIn Europa zijn we geneigd meer verantwoordelijkheid bij de overheid te leggen en steunen we op regelgeving.
Here in Europe, the government tends to bear the responsibility and we rely on legislation.
DutchAls de burgers zich beter beschermd zouden voelen, zouden ze waarschijnlijk ook meer geneigd zijn zich aan te passen.
If people felt better defended, they would no doubt be a little more ready to adapt.
DutchMet een geprivilegieerd partnerschap in het vooruitzicht zal Turkije niet geneigd zijn dezelfde eisen te aanvaarden.
A privileged partnership will not encourage Turkey to accept such demands.