NL

geluid {het}

volume_up
Van alle bronnen van geluid is het geluid van auto's en vrachtauto's de belangrijkste.
Of all noise sources, the noise generated by cars and lorries is the most crucial one.
Het geluidsprobleem neemt dus toe, met name het geluid van weg- en vliegverkeer.
The problem of noise is therefore escalating, especially road and aircraft noise.
Bij de richtlijn geluid zullen we op deze geluidsproblemen terugkomen.
We will be returning to the problems of noise when we deal with the directive on noise.
geluid (ook: toon, klank)
Al wat nodig is op gebied van bijvoorbeeld geluid is blootstelling aan geluid.
All it takes for example in the sound domain, is exposure to sound.
Ten tweede, raak betrokken bij het maken van geluid. ~~~ Creëer geluid.
Secondly, get in touch with making some sound -- create sound.
Dat is het geluid van de stilte waarmee deze wetgeving wordt onthaald.
That is the sound of silence that heralds the clamour for this piece of legislation.
geluid (ook: audio)
Het is duidelijk dat ik het vandaag vooral over graphics en geluid moet hebben.
So the obvious thing for me to talk about today is graphics and audio.
Er is geen geluid bij deze video maar je ziet het dier verstijven.
There's no audio on this, but you can see the animal's freezing.
We hebben ze via geluid in beeld gebracht. ~~~ Ze zingen dus voor je.
We've mapped them into the audio domain, so they're singing to you.

Voorbeeldzinnen voor "geluid" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet geluidsprobleem neemt dus toe, met name het geluid van weg- en vliegverkeer.
The problem of noise is therefore escalating, especially road and aircraft noise.
Dutch. ~~~ omdat het geluid er zo vreselijk was.
We all have done it, leaving the area because the sound in there is so dreadful.
DutchHet tweede verzoek is gericht aan de technicus die het geluid in de zaal regelt.
The other request I have is for a technician to adjust the sound volume here.
DutchMaar op gemeenschapsgebied of in andere landen was een heel ander geluid te horen.
At EU level and in other Member States, it doubtless all looked rather different.
DutchDe Hindoes zeggen "Nada brahma", en één vertaling daarvan is "De wereld is geluid".
The Hindus say, "Nada brahma," one translation of which is, "The world is sound."
DutchHet geluid van het uitzetten van een lichtschakelaar, is van een geheel andere aard.
The sound made flicking a wall switch off is of a completely different nature.
DutchAlles straalt iets van gegevens uit, of het nu geluid, geur of trilling is.
Everything gives out some kind of data, whether it's sound or smell or vibration.
DutchZodra het het water aanraakt moet je een soort van geluid van ontsnappende lucht horen.
As soon as it touches the water, you should hear a sort of sound of running air.
DutchMuziek is het krachtigste geluid dat er is... en wordt vaak verkeerd gebruikt.
Music is the most powerful sound there is, often inappropriately deployed.
DutchIk geef jullie een voorbeeld: intentie is heel belangrijk bij geluid, bij het luisteren.
Give you one example of that: Intention is very important in sound, in listening.
DutchDit geluid kleurt onze eerste indruk van elke kamer. ~~~ Er is niets aan te doen.
This sound colors our first impression of any room; it can't be helped.
DutchHet andere is dat je blijft blazen, het geluid blijft maken, en blijft knippen.
The other is that you keep blowing at it, keep making the sound, and you keep cutting it.
DutchHoe weten we het verschil tussen het geluid van de Zon en het geluid van een pulsar?
How can we tell the difference between the sound of the Sun and the sound of a pulsar?
DutchHet is duidelijk dat ik het vandaag vooral over graphics en geluid moet hebben.
So the obvious thing for me to talk about today is graphics and audio.
DutchHoeveel van de aanwezigen kunnen het geluid beschrijven van een planeet of een ster?
How many of you here could describe the sound of a single planet or star?
DutchDit is het geluid van de O-H-verbinding, omgezet naar een hoorbaar bereik.
So this is the sound of the O-H stretch, translated into the audible range.
DutchZe haalt zich al die dingen op haar nek met het geluid wat ze maakt.
The noise she's making, she'll bring every one of those things down on her head.
DutchVan alle bronnen van geluid is het geluid van auto's en vrachtauto's de belangrijkste.
Of all noise sources, the noise generated by cars and lorries is the most crucial one.
DutchIk werd midden in de nacht wakker door het geluid van een krachtige explosie.
I woke up in the middle of the night with the sound of heavy explosion.
DutchHet geluid dat je hoort zijn de echte emmisiespectra van deze atomen.
The sound that you're hearing are the actual emission spectrums of these atoms.