"geheimzinnig" vertalen - Engels

NL

"geheimzinnig" in het Engels

NL

geheimzinnig {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "geheimzinnig" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchOnder druk van de bedrijven doen overheden eveneens geheimzinnig over hun vergunningen en controles.
Under pressure from businesses, governments also act mysteriously about their permits and checks.
DutchBovendien financiert de militaire industrie een groot deel van de civiele ruimtevaart, laten we daar niet geheimzinnig over doen.
Secondly, the military funds a large part of civilian resources; let us not beat about the bush.
DutchHet werkgelegenheidsbeleid, het proces van Luxemburg is een goed proces, maar waarom moet alles zo geheimzinnig?
The policy on employment, or Luxembourg process, is to be commended, but why does it have to be a matter of such secrecy?
DutchDie concurrentie vindt plaats met belastinggeld, en over het gebruik van belastinggeld wordt onnodig geheimzinnig gedaan.
This competition involves taxpayers ' money, and there is unnecessary secrecy about the use of taxpayers ' money.
DutchDe heer Perry heeft gezegd dat hij het schandalig vindt dat de Britse regering zo geheimzinnig doet en documenten achterhoudt.
Mr Perry said that he finds it shaming that the UK Government was so secretive that it undertook the withdrawal of documents.
DutchWat we van dergelijke comités in het verleden hebben gezien, is ons niet erg bevallen: ze zijn geheimzinnig, bureaucratisch en kafkaësk geweest.
What we have seen of such committees in the past, we have not liked; they have been secretive, bureaucratic, Kafkaesque.
DutchWaarom zo geheimzinnig?
DutchHet is een geheimzinnig soort dictatuur, zonder ideologische doelstellingen waarmee ze zich bij bepaalde delen van de bevolking populairder zou kunnen maken.
It is a strange kind of dictatorship that does not have any ideological goals that might make them more popular among certain sections of the population.