NL

gebied {onzijdig}

volume_up
Mensen begrijpen dat er op dit gebied grensoverschrijdende samenwerking nodig is.
People understand that there is a need for cross-border cooperation in this area.
We moeten op dit gebied dus wetgeving opstellen die over de gehele wereld geldt.
The solution to be followed is that of global legislation in this area.
De Europese burgers verwachten terecht substantiële vooruitgang op dit gebied.
The people of Europe have a right to expect substantial progress in this area.

Voorbeeldzinnen voor "gebied" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchOp het gebied van reiniging en vele andere gebieden zijn er volop mogelijkheden.
There are many possibilities in many others fields, cleaning being one of them.
DutchDe nationale ambities hebben lange tijd de samenwerking in het gebied gedicteerd.
Aspirations to power have dictated the conditions for cooperation in the region.
DutchDat komt omdat het noordelijk halfrond het gebied is van het oude oceaanbekken.
That's because the northern hemisphere is the region of the ancient ocean basin.
DutchMaar alleen met een integrale aanpak kunnen wij op dit gebied resultaat behalen.
But success in this area will only come about if we have an inclusive approach.
DutchWat is daar eigenlijk op dat gebied de afgelopen jaren daadwerkelijk verbeterd?
What improvements have actually been made in that region over the past few years?
DutchMensen begrijpen dat er op dit gebied grensoverschrijdende samenwerking nodig is.
People understand that there is a need for cross-border cooperation in this area.
DutchHet Zweedse Raadsvoorzitterschap heeft juist op dit gebied erg zijn best gedaan.
The Swedish presidency in particular has made great efforts in this direction.
DutchOp dit gebied sluit ik me wat Slowakije betreft, aan bij de Europese Commissie.
In that respect, I share the Commission's view as far as Slovakia is concerned.
DutchOok op dat gebied heb ik gezien dat u een aantal inspanningen wilt verrichten.
I have seen that you wish to undertake a number of endeavours in this field too.
DutchDan stel ik vast dat op het gebied van de interne markt nog veel moet gebeuren.
As far as the single market is concerned, there is still a great deal to be done.
DutchHet gedrag van de Raad op het gebied van energie is ronduit schandalig geweest.
The behaviour of the Council in the field of energy has been simply scandalous.
DutchOp het gebied van de inflatie en de rente zijn dus uitstekende resultaten geboekt.
So the results as regards inflation and as regards interest rates are excellent.
DutchDe juridische diensten van de EU-instellingen zien geen problemen op dit gebied.
The legal services of the EU institutions do not foresee any problems in this area.
DutchAnupam Mishra: Nee, het idee is om het water te benutten dat op ons gebied valt.
Anupam Mishra: No, the basic idea is to utilize water that falls on our area.
DutchOp dat gebied is er genoeg te doen, vooral op het gebied van de mensenrechten.
There is plenty here to set to work on, especially when it comes to human rights.
DutchTegelijkertijd onderkennen wij dat er op dit gebied enige vooruitgang is geboekt.
At the same time, we recognise that there has been some movement in this area.
DutchAls we deze twee zaken combineren, kunnen we een bijdrage leveren in dit gebied.
If we combine both those things then we can make a contribution in this area.
DutchOp het gebied van transparantie is er vooruitgang geboekt en daar zijn wij blij om.
Progress has been made as regards transparency and we are delighted about that.
DutchHet zou goed zijn als de Unie op dit belangrijke gebied met één stem zou spreken.
It would be desirable if the Union had a common voice in this important area.
DutchDe Europese burgers verwachten terecht substantiële vooruitgang op dit gebied.
The people of Europe have a right to expect substantial progress in this area.