"geadopteerd" vertalen - Engels

NL

"geadopteerd" in het Engels

NL

geadopteerd {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
geadopteerd (ook: aangenomen)
Dit is een vrouw die in het weeshuis werkt, wier zoon geadopteerd werd.
This is a woman who is now working at the orphanage, whose son had been adopted.
Ik werd geadopteerd door de Bisschop van het Episcopale Bisdom tijdens de rellen.
I was adopted by the Bishop of the Episcopal Diocese during the riots, and he donated a row house.
Want ze weet dat ik haar heb geadopteerd en geen kinderen kan krijgen.
Because she knows that I adopted her and that I can't have kids.
geadopteerd (ook: aangenomen, adoptie-)
De richtlijn verwijst ook naar de rechten van ouders van geadopteerde kinderen in de lidstaten waar adoptieverlof erkend wordt.
The directive also deals with the rights of adoptive parents in those Member States in which adoption leave is recognised.
We hebben er hard voor gevochten om ook de vaders voor ouderschapsverlof in aanmerking te laten komen, en om ouders van geadopteerde kinderen onder de bescherming van de richtlijn te laten vallen.
It has taken a tenacious struggle to give paternal leave to fathers and the protection of the directive to adoptive parents as well.

Voorbeeldzinnen voor "geadopteerd" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDit is een vrouw die in het weeshuis werkt, wier zoon geadopteerd werd.
This is a woman who is now working at the orphanage, whose son had been adopted.
DutchIk werd geadopteerd door de Bisschop van het Episcopale Bisdom tijdens de rellen.
I was adopted by the Bishop of the Episcopal Diocese during the riots, and he donated a row house.
DutchWant ze weet dat ik haar heb geadopteerd en geen kinderen kan krijgen.
Because she knows that I adopted her and that I can't have kids.
DutchDeze overjarige marxistische standpunten die de Groenen geadopteerd hebben, zijn bijna niet meer om aan te horen.
The old-fashioned Marxist attitudes the Greens have adopted can hardly be tolerated today.
DutchIk zwierf rond in Qin en werd geadopteerd.
DutchVeel van de kinderen die geadopteerd waren, schreven naar de andere kinderen, en vertelden hen hoe hun leven was in hun nieuwe families.
A lot of the kids who had been adopted actually wrote back to the other kids, telling them about what their life was like with their new families.
DutchHet apparaat moest aan deze drie eisen voldoen: het moest iets zijn zonder naalden, zonder prikken, om geadopteerd te worden en afvalvrij te zijn al die problemen...
We knew it had to be something which had no needles, no pricking, so it would have adoption, it would not have medical waste, all those problems.
DutchDeze vraag heb ik gesteld op verzoek van de afdeling van Amnesty International in Penzance, die een politieke gevangene heeft geadopteerd, Thet Win Aung.
I was asked to raise this question by the Penzance branch of Amnesty International, which has taken under its wing a particular prisoner of conscience, Thet Win Aung.
Dutch-- Mijn collega's van de PPE-DE-Fractie en ik hebben symbolisch de politieke gevangene Antonio Díaz Sánchez geadopteerd, die tot twintig jaar cel is veroordeeld door het totalitaire Cubaanse regime.
My colleagues from the PPE-DE Group and I have symbolically adopted political prisoner Antonio Díaz Sánchez sentenced to twenty years of incarceration by Cuban totalitarian regime.