NL

gans {de}

volume_up
1. vogelkunde
~~~ (Gelach) Het DNA van een gans zegt om zuidwaarts te vliegen in de winter, toch?
(Laughter) It's like the DNA of a goose is to fly south in the winter, right?
Dus vroegen we de gans om het over te doen en we hoopten dat ze het op één of andere manier eleganter of mooier zou doen.
So we asked the goose to do it again, and hoped she would do somehow, a more elegant or pretty job.
Kippen, eenden, ganzen en kalkoenen zijn in feite oliedom.
And chickens and ducks and geese and turkeys are basically as dumb as dumps.

Voorbeeldzinnen voor "gans" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

Dutch~~~ (Gelach) Het DNA van een gans zegt om zuidwaarts te vliegen in de winter, toch?
They've come to stay? (Laughter) It's like the DNA of a goose is to fly south in the winter, right?
DutchDus vroegen we de gans om het over te doen en we hoopten dat ze het op één of andere manier eleganter of mooier zou doen.
So we asked the goose to do it again, and hoped she would do somehow, a more elegant or pretty job.
DutchZe moeten een gans stadsdeel afsluiten.
DutchOké donder op domme gans.
DutchIn elke samenleving zijn er uitzonderingen, maar dit is geen reden om gans de Indische samenleving als fundamentalistisch te omschrijven.
There are exceptions in every society, but this is no reason to generalise and brand the Indian society as a whole as fundamentalist.
DutchWanneer je een trechter in de keel van een gans steekt en deze zo dwingt om maïs naar binnen te werken, kan er onmogelijk geen sprake zijn van lijden of letsel.
If you stick a funnel down a goose's throat and force-feed it with maize, there is no way that you are not causing suffering or injury.
DutchEn toch heeft India het hoogste absenteïsmecijfer bij leerkrachten ter wereld, met een op vier leerkrachten die gedurende een gans schooljaar afwezig is.
And yet, India has nearly the highest teacher absenteeism in the world, with one out of four teachers not going to school at all the entire academic year.
DutchHonderdduizenden van de jongen ter grootte van een gans sterven met hun maag gevuld met dopjes en ander afval zoals aanstekers... ~~~ maar grotendeels dopjes.
Hundreds of thousands of the goose-sized chicks are dying with stomachs full of bottle caps and other rubbish, like cigarette lighters ... but, mostly bottle caps.
DutchDe rol van het Parlement is gereduceerd tot die van domme gans, die het vuile werk mocht doen dat de Raad zelf niet wilde doen, waarbij de rubrieken 3 en 4 moesten worden gekort.
Parliament's role has been reduced to that of stooge, carrying out the dirty work which the Council itself did not want to do, in cutting sections of headings 3 and 4.
DutchWij weten allen dat de ontvoering van kinderen, het inschakelen van kinderen in de prostitutie en de circuits van pornovideo's zich vertakken in netwerken over gans Europa en over de wereld.
We all know that there are networks throughout Europe and worldwide for the abduction of children, child prostitution and the use of children in pornographic videos.
DutchIk deed wat onderzoek, sprak met een paar van mijn contacten in het museum en ontdekte dat dit een spel is, genaamd "gansslaan", en waarbij je een gans met een stok slaat op Vette Dinsdag.
I did a little research, spoke to a couple of my contacts at the Met, and actually found out that this is a game called squall, which involves beating a goose with a stick on Shrove Tuesday.