"frustraties" vertalen - Engels

NL

"frustraties" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "frustraties" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "frustraties" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIk heb begrip voor de frustraties van de mensen die met deze ziekte moeten leven.
I can understand the frustration of those who have to live with this illness.
DutchDat doet alleen maar de frustraties in de constitutionele regio's toenemen.
This only adds to the frustration in the constitutional regions.
DutchIn het Midden-Oosten zullen de frustraties hoger oplaaien dan ooit.
In the Middle East the frustrations will flare up higher than ever.
DutchWij kampen nu met dezelfde frustraties als toen, zoals gisteren in het Parlement al is opgemerkt.
We face the same old frustrations, as I said in the Chamber yesterday.
DutchIk kan wel begrip opbrengen voor hun bezorgdheid en frustraties.
I can understand their feelings of apprehension and frustration.
DutchZoals we van Freud hebben geleerd, ontstaan frustraties doordat men in zijn verwachtingen wordt teleurgesteld.
Frustration, as we know from Freud, derives from unfulfilled expectations.
Dutch. ~~~ Hij ventileert zijn frustraties.
And he can't understand how this barbarism can be tolerated, and he vents his frustrations.
DutchHij was een gokverslaafde -- en raakte daardoor niet aan werk -- en hij reageerde zijn frustraties op haar af.
He was kind of a gambler type -- and unemployable, therefore -- and took his frustrations out on her.
DutchEen laatste gedachte: burgeroorlogen beëindigen is een proces dat is beladen met gevaren, frustraties en tegenslagen.
A final thought: Ending civil wars is a process that is fraught with dangers, frustrations and setbacks.
DutchAls we mensen geld beloven dat ze vervolgens niet kunnen krijgen, zullen hun frustraties alleen maar erger worden.
If we offer people money and they cannot then obtain it, they will only end up more frustrated than they were before.
DutchDe mensen die in de toeristische industrie werken, weten maar al te goed welke frustraties schommelende wisselkoersen veroorzaken.
Those working in the tourism industry know only too well the frustrations of moveable exchange rates.
DutchDeze frustraties hebben verstrekkende gevolgen.
DutchDit gaat de burgers boven hun pet en het leidt tot grote beroering, frustraties en uiteindelijk verbittering.
This is incomprehensible to members of the public and causes major disruption and feelings of frustration and finally, of resentment.
DutchHoeveel frustraties kunnen wij nog aan voordat er een nieuw regionalisme ontstaat en de arme landen weer met lege handen achterblijven?
How much more frustration can be endured before a new regionalism emerges and the poorest countries are left behind?
DutchDe frustraties hierover nemen toe, getuige de ongehoorde misdaadcijfers en het buitensporig geweld zowel binnen- als buitenshuis.
Frustration is mounting, as is evident from the unprecedented crime rate and outrageous violence both indoors and outdoors.
DutchIk begrijp de frustraties van de producenten en ik leef zelfs met hun problemen mee, maar eerlijk gezegd heb ik BSE niet uitgevonden!
I understand the frustration of the producers, indeed I share their concerns, but frankly I was not the person who invented BSE!
DutchAls deze frustraties toenemen zal dat een serieuze belemmering vormen voor de opbouw van een gemeenschappelijk Europa en het bestrijden van de werkloosheid.
This growing frustration will become a real obstacle to building a common Europe and reducing unemployment.
DutchDit is een grote bron van frustraties en problemen geweest voor ambtenaren in Groot-Brittannië en in de meeste andere lidstaten van de EU.
Officials have experienced frustration and difficulty over this not only in Britain, but indeed in most of the EU Member States.
DutchCommissaris Van den Broek beweerde dat het openen van dergelijke multilaterale onderhandelingen frustraties bij de kandidaten zou kunnen veroorzaken.
Commissioner van den Broek said that to allow multilateral negotiation could provoke frustration in the candidate countries.
DutchOok ik betreur het geweld dat we gisteren hebben gezien, maar we moeten begrip hebben voor de frustraties waar de havenarbeiders momenteel mee zitten.
I too regret the violence that we saw yesterday, but we must understand the frustration that the dockers are feeling at the moment.

Andere woorden

Dutch
  • frustraties

Bovendien biedt bab.la het Duits-Nederlands woordenboek voor meer vertalingen.