"Fins" vertalen - Engels

NL

"Fins" in het Engels

EN
EN
EN

"to fin" in het Nederlands

volume_up
fin {znw.}

NL Fins
volume_up
{het}

1. taalkunde

Fins (ook: Finse taal)
Ik hoop dat de uiteindelijke versie die wordt aangenomen in het Fins correct zal zijn.
I hope the final version to be approved will be correct in the Finnish version.
Natuurlijk wens ik het Fins voorzitterschap geluk met zijn ambitieus programma.
I wish, of course, to congratulate the Finnish Presidency for its ambitious programme.
Ik hoop dat het Fins voorzitterschap onze bezwaren serieus in overweging neemt.
I hope that the Finnish Presidency of the Council will take our reservations seriously.

Synoniemen (Engels) voor "fin":

fin

Voorbeeldzinnen voor "Fins" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchHet Fins-Oegrische Mari-volk wordt momenteel ernstig gediscrimineerd.
The Finno-Ugric Mari people are currently suffering severe discrimination.
DutchOok is er rekening gehouden met iets typisch Fins, namelijk de ijsbrekers.
Due note has also been taken of our speciality, icebreakers.
DutchTijdens het Fins voorzitterschap kunnen we zeker wat bereiken omdat we dan weer een stap verder zullen kunnen doen.
However, it is this type of communication that we really need to get rid of.
DutchHet grootste verschil in welvaart aan de buitengrenzen van de EU is te vinden aan de Fins-Russische grens.
The deepest gulf in standards of living on the EU's borders is on the border between Finland and Russia.
DutchVanuit Fins oogpunt is het voorstel inzake de transeuropese verkeersnetwerken voortdurend verbeterd.
From Finland's point of view, the proposal concerning the trans-European transport networks has got better and better.
DutchHet laatste en derde deel op zijn Fins-Zweeds.
The third and last part in the Swedish of the Moomins.
DutchAan het begin van het jaar is via het Finse Rode Kruis en de Fins-Russische vereniging spoedhulp gezonden aan deze gebieden.
From the beginning of the year onwards, emergency aid has been sent to the region from Finland via the Red Cross and the Finland-Russia Association.
DutchMilitaire ongebondenheid en een geloofwaardige defensie hebben een langere en vanuit Fins oogpunt even succesvolle geschiedenis achter de rug als militaire verbonden.
Military neutrality and credible defence have a longer and from Finland's viewpoint just as successful history as military alliances.
DutchIk dank de rapporteur en de rapporteur voor advies voor hun eerlijke, directe en oprechte beoordeling van dit Fins initiatief.
Mr President, Commissioner, I want to say that I am speaking as much as a Finn as in my capacity as a representative of the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party.
DutchVanuit Fins oogpunt is het vooral nuttig om de Baltische staten te betrekken bij een betere samenwerking op het gebied van de luchtverkeersleiding in Europa.
From Finland's point of view, greater involvement of the Baltic States, in particular, in European air traffic control cooperation is especially desirable.
DutchMijnheer de Voorzitter, ook ik wil de minister, de vertegenwoordigster van het Fins voorzitterschap, en commissaris Frattini van harte bedanken voor deze informatie.
   – Mr President, I too should like to take my turn in thanking the President-in-Office of the Council and Commissioner Frattini for their reports.
DutchDe zalmvisserij in de rivier de Torne is door de Fins-Zweedse commissie voor het beheer van deze grensrivier verboden, hoewel de gehele rivier met het omringende gebied privé-eigendom is.
The Finno-Swedish Border Rivers Commission has banned salmon-fishing in the River Torne despite the fact that all waters in the area are privately owned.
DutchHet Fins voorzitterschap besloot dat eerst de richtlijn inzake het Europees vennootschap moest worden aangenomen en daarna de richtlijn inzake informatie en raadpleging van werknemers.
This strategy envisaged the first ballot on the European company statute directive to be followed by the ballot on the directive on consultation and information.