"factuur" vertalen - Engels

NL

"factuur" in het Engels

NL

factuur {de}

volume_up
1. algemeen
Het aandeel van de distributiekosten is de hoogste kostenpost op de factuur van de afnemers van de distributienetwerken.
Distribution costs are the largest cost item on the bills of customers of the distribution networks.
Het zal wellicht het onderzoek naar tropische geneesmiddelen stimuleren, maar vooral de Europese belastingbetaler dreigt de factuur te moeten betalen.
It may encourage research into tropical medicines, but it is mainly the European taxpayer who is likely to foot the bill.
De Commissie stelde voor om elke factuur van een specifiek nummer te voorzien.
The Commission proposed that the invoice should have a single number.
Maar heb je ooit een factuur van een bij gehad?
But when did a bee actually ever give you an invoice?
Het spijt me, maar waar is de factuur daarvoor?
I am sorry, but where was the invoice for this?
2. boekhouden
factuur (ook: rekening, nota, warenlijst)
Het aandeel van de distributiekosten is de hoogste kostenpost op de factuur van de afnemers van de distributienetwerken.
Distribution costs are the largest cost item on the bills of customers of the distribution networks.
Het zal wellicht het onderzoek naar tropische geneesmiddelen stimuleren, maar vooral de Europese belastingbetaler dreigt de factuur te moeten betalen.
It may encourage research into tropical medicines, but it is mainly the European taxpayer who is likely to foot the bill.

Voorbeeldzinnen voor "factuur" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe Commissie stelde voor om elke factuur van een specifiek nummer te voorzien.
The Commission proposed that the invoice should have a single number.
DutchMaar de Unie stuurt haar factuur en processen-verbaal nog steeds door naar het oude adres van hun ouders.
Yet the Union continues to send its invoices and minutes to the old address of their parents.
DutchHet enige echt goede voorstel in het verslag is de betaling van de BTW bij de betaling van de factuur.
The really good idea contained in this report is the idea of paying VAT when invoices are actually settled.
DutchHet aandeel van de distributiekosten is de hoogste kostenpost op de factuur van de afnemers van de distributienetwerken.
Distribution costs are the largest cost item on the bills of customers of the distribution networks.
DutchMaar heb je ooit een factuur van een bij gehad?
But when did a bee actually ever give you an invoice?
DutchHet spijt me, maar waar is de factuur daarvoor?
I am sorry, but where was the invoice for this?
DutchWij zullen u de pro forma factuur faxen.
DutchDe diensten waarvoor een concrete provisie wordt aangerekend en een factuur wordt afgegeven, leveren statistisch gezien geen probleem op.
For those services that are provided by specific procurement and for which an invoice is issued there is no statistical problem.
DutchHet zal wellicht het onderzoek naar tropische geneesmiddelen stimuleren, maar vooral de Europese belastingbetaler dreigt de factuur te moeten betalen.
It may encourage research into tropical medicines, but it is mainly the European taxpayer who is likely to foot the bill.
DutchOnderzoek heeft aangetoond dat bepaalde artikelen die als vermist waren opgegeven nooit door het Parlement waren ontvangen, hoewel de factuur wel was betaald.
Inquiries showed that some of the items said to be missing had not been received by Parliament but had been paid for.
DutchEen daarvan was bijvoorbeeld het eigendomsvoorbehoud, het feit dat de verkoper eigenaar van de goederen blijft zolang de factuur niet volledig voldaan is.
One of the main problems was the question of retention of title, whereby the vendor retains ownership of the goods pending full payment.
DutchBetalingsachterstand is betalen na de afgesproken betalingsdatum en trage betaling is het oprekken van de betalingstermijn tussen factuur- of leveringsdatum en de afgesproken betalingsdatum.
Late pay is paying late after the agreed payment and slow pay is widening the payment period between the invoice or delivery date and the agreed payment date.
DutchWat de betalingstermijn betreft, wilde het Europees Parlement de termijn waarna rente verschuldigd is, terugbrengen van 30 tot 21 dagen vanaf de datum van ontvangst van de factuur.
The European Parliament wanted to reduce the period after which interest is due for late payment to 21 days from the date of receipt of the invoice rather than 30 days as envisaged by the Council.