"extra vraag" vertalen - Engels

NL

"extra vraag" in het Engels

NL

extra vraag {de}

volume_up
Men kan extra vraag naar arbeidsvolume scheppen.
Additional demand for work can be created.

Voorbeeldzinnen voor "extra vraag" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe minister is ongelooflijk vriendelijk geweest door een extra vraag te beantwoorden.
The Minister has been incredibly gracious in answering an extra question.
DutchOp dit moment komt 40 procent van de extra vraag naar olie uit China.
At present, China accounts for 40 % of the additional worldwide demand for oil.
DutchTer precisering wil ik u nog een extra vraag stellen.
For the sake of precision, I would just like to put a supplementary question.
DutchMijnheer Duisenberg, ik wilde u nog een extra vraag stellen.
Mr Duisenberg, I had a small supplementary question to ask you.
DutchDe extra vraag heeft geen nieuw aspect toegevoegd.
The supplementary question introduces nothing new.
DutchMen kan extra vraag naar arbeidsvolume scheppen.
DutchDat is nog eens 30 procent extra vraag naar olie.
DutchMaar ik moet nog een extra vraag stellen.
DutchExtra aandacht vraag ik in dit verband voor het niet benutten door lid-staten van fondsen waaruit scholing en opleiding betaald kunnen worden.
Special attention should also be given to the Member States ' failure to use funds which could pay for education and training.
DutchDaarom heb ik mij in dit verslag beperkt tot slechts twee hoofdpunten: lacunes in de bestaande wetgeving en de vraag waar extra werk daadwerkelijk toegevoegde waarde kan opleveren.
For that reason I focussed this report on just two key issues: gaps in existing legislation and where further work can have genuine added value.
DutchDrie stoffen waar ik extra aandacht voor vraag en die ik in te evalueren prioritaire stoffen ondergebracht wil hebben: dat zijn dyron, isoprothyron en symosyne.
There are three substances which I would highlight and would like to see included amongst the priority substances to be assessed: namely dyron, isoprothyron and symosyne.

Vergelijkbare vertalingen voor "extra vraag" in Engels

vraag zelfstandig naamwoord
extra bijvoeglijk naamwoord
extra bijwoord
extra zelfstandig naamwoord
English
prangende vraag zelfstandig naamwoord
open vraag zelfstandig naamwoord
extra informatie zelfstandig naamwoord
extra middelen zelfstandig naamwoord
extra vergoeding zelfstandig naamwoord
extra betaling zelfstandig naamwoord
ongewoonlijke vraag zelfstandig naamwoord
brandende vraag zelfstandig naamwoord
extra waarde