"extra vergoeding" vertalen - Engels

NL

"extra vergoeding" in het Engels

volume_up
extra vergoeding {de}
NL

extra vergoeding {de}

volume_up
extra vergoeding

Voorbeeldzinnen voor "extra vergoeding" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIn het programma dat in plaats hiervan wordt voorgesteld zouden de afgevaardigden een extra vergoeding van 50 euro per week krijgen voor taxikosten.
The scheme proposed instead would reimburse Members an additional 50 euro a week for the cost of taxis.
DutchDus publiceert een krantenuitgever een artikel zowel in gedrukte als in elektronische vorm, dan krijgt de journalist daarvoor een extra vergoeding.
Thus if a newspaper publishes an article both in printed and in electronic form, the journalist is paid extra.
DutchIn een aantal landen vraagt het postbedrijf voor binnenkomende brieven een extra vergoeding omdat de postzegels uit het buitenland de bezorgingskosten niet dekken.
In various countries, the postal service demands special charges for incoming letters because the foreign stamps do not cover the distribution costs.
DutchTen tweede, indien een lid in een werkweek meer dan één heen- en terugreis maakt, ontvangt hij voor deze extra-reizen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte reiskosten.
Secondly, if a Member makes more than one return journey in a working week he receives for the extra journeys an allowance for the travelling expenses actually incurred.

Vergelijkbare vertalingen voor "extra vergoeding" in Engels

vergoeding zelfstandig naamwoord
extra bijvoeglijk naamwoord
extra bijwoord
extra zelfstandig naamwoord
English
extra informatie zelfstandig naamwoord
extra middelen zelfstandig naamwoord
financiële vergoeding zelfstandig naamwoord
extra vraag zelfstandig naamwoord
extra betaling zelfstandig naamwoord
extra waarde
extra ruimte zelfstandig naamwoord
extra hard bijwoord