"extra kosten" vertalen - Engels

NL

"extra kosten" in het Engels

NL

extra kosten {meervoud}

volume_up
Er wordt gesproken van compensatie van de extra kosten.
It speaks of compensation for additional costs.
In al die gevallen waarin dit niet met extra kosten gepaard gaat, zal de overeenkomst worden beëindigd.
Contracts will be terminated wherever this does not entail additional costs.
We moeten er nauwlettend op toezien dat we deze ondernemingen niet onnodig op extra kosten jagen.
We need to take great care not to impose unnecessary additional costs on these companies.
Het zou misplaatst zijn om gehandicapte luchtreizigers extra kosten in rekening brengen.
It would be wrong to ask disabled air passengers to pay additional charges.
Extra kosten worden in rekening gebracht.
Additional charges have been imposed.
De aangekondigde extra kosten zullen hoger zijn dan verwacht.
The additional cost announced will be higher than expected.
Wat te zeggen van de extra kosten van dit project voor zowel de belastingbetaler als de automobilist?
What about the additional cost of this project both for the taxpayer and for the motorist?
Ik ben mij bewust van de gevolgen die uitstel kan hebben en van de extra kosten die dat met zich mee kan brengen.
My answer was, and I repeat it here, that I am aware of the impact of delay and possible additional cost.

Voorbeeldzinnen voor "extra kosten" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWel moet worden bedacht dat al deze maatregelen de vissers extra geld gaan kosten.
Remember that all these measures will require additional funds from the fishermen.
DutchDe voorstellen zullen zes miljard euro extra kosten en de boeren een stuk armer maken.
The proposals will cost an extra six billion euros and make farmers a lot poorer.
DutchDit zal Birma naar schatting zo'n 2.262 miljoen ecu kosten aan extra douaneheffingen.
This will cost Burma an estimated ECU 2, 262m in additional customs duties.
DutchDat ombouwen leidde natuurlijk tot extra kosten, en die zijn door de reders betaald.
This refit of the vessels entailed increased costs, which were borne by the shipowners.
DutchSommigen zeggen dat die registratie een extra last betekent en extra kosten zal veroorzaken.
Some people say that this is a burden and a chore and that it will impose costs.
DutchHet zou misplaatst zijn om gehandicapte luchtreizigers extra kosten in rekening brengen.
It would be wrong to ask disabled air passengers to pay additional charges.
DutchHet Groenboek vindt geen extra kosten uit die het vervoer duurder maken.
The Green Paper does not invent any additional costs which make transport more expensive.
DutchVoor de Unie betekent dit geen extra kosten en voor het personeel is er geen verplichting.
The Union does not suffer economic overload and it is not obligatory to take the package.
DutchHet bedrijfsleven is namelijk niet in staat om voor deze extra kosten op te draaien.
Businesses will not be able to afford to pay these extra costs.
DutchWe moeten er nauwlettend op toezien dat we deze ondernemingen niet onnodig op extra kosten jagen.
We need to take great care not to impose unnecessary additional costs on these companies.
DutchIn al die gevallen waarin dit niet met extra kosten gepaard gaat, zal de overeenkomst worden beëindigd.
Contracts will be terminated wherever this does not entail additional costs.
DutchDe invoering van de euro brengt extra kosten met zich mee in alle fases van de productieketen.
Switching to the euro will mean slightly increased costs for all points in the production chain.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik weet dat hieraan extra kosten verbonden zijn.
I realize, Mr President, that that involves extra expense.
DutchWat te zeggen van de extra kosten van dit project voor zowel de belastingbetaler als de automobilist?
What about the additional cost of this project both for the taxpayer and for the motorist?
DutchDie ultraperifere ligging zorgt voor extra kosten bij de afzet van visserijproducten.
Because of their remoteness these regions incur additional costs in the marketing of certain fishery products.
DutchZoals eerder al is opgemerkt, komen de extra kosten uiteindelijk terug in hogere elektriciteitsprijzen.
As noted previously, these additional costs will ultimately be borne in high electricity prices.
DutchDe aangekondigde extra kosten zullen hoger zijn dan verwacht.
The additional cost announced will be higher than expected.
DutchAls dit zo is, dan brengt dit aanzienlijke extra kosten met zich mee.
DutchDe extra kosten hiervoor zijn uiteraard voor de gebruiker, die een duurder vliegticket zal betalen.
The extra cost involved will obviously be passed on to the user, who will pay more for their airline tickets.
DutchDit voorstel leidt alleen maar tot meer administratieve rompslomp en extra kosten voor een toch al overbelaste bedrijfstak.
This proposal simply adds more red tape and costs to an already overburdened industry.

Vergelijkbare vertalingen voor "extra kosten" in Engels

kosten zelfstandig naamwoord
kosten werkwoord
English
extra bijvoeglijk naamwoord
extra bijwoord
extra zelfstandig naamwoord
English
bijkomende kosten zelfstandig naamwoord
onvoorziene kosten zelfstandig naamwoord
extra informatie zelfstandig naamwoord
extra middelen zelfstandig naamwoord
gemiddelde kosten zelfstandig naamwoord