"extra informatie" vertalen - Engels

NL

"extra informatie" in het Engels

NL

extra informatie {de}

volume_up
Er is geen enkele noodzaak om het akkoord van vorig jaar open te breken en het zou ook geen enkel voordeel opleveren in de zin van extra informatie.
There is no need to re-open the agreement of last year, and there is nothing to be gained by it in terms of additional information.
En als Pranav de pagina van het boek omslaat kan hij vervolgens extra informatie over het boek zien -- opmerkingen van lezers, mischien bepaalde informatie van zijn favoriete recensent et cetera.
And so, Pranav turns the page of the book and can then see additional information about the book -- reader comments, maybe sort of information by his favorite critic, etc.

Voorbeeldzinnen voor "extra informatie" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchNu krijg ik een extra bron zintuiglijke informatie door een externe handeling.
Now I get an extra source of sensory information due to that external act.
DutchIk geloof dat er behoefte is aan extra informatie.
DutchWe hebben uiteraard meer tijd nodig en extra informatie uit de Verenigde Staten voor we echt kunnen zeggen dat er een oplossing is.
Clearly we need more time and information from the United States before we can say that we have a solution.
DutchExtra informatie is van essentieel belang.
DutchEr is geen enkele noodzaak om het akkoord van vorig jaar open te breken en het zou ook geen enkel voordeel opleveren in de zin van extra informatie.
There is no need to re-open the agreement of last year, and there is nothing to be gained by it in terms of additional information.
DutchWe hebben een nep advertentie gemaakt van hoge resolutie -- veel hoger dan een normale advertentie -- en we hebben extra informatie ingebracht.
We've made up a fake ad that's very high resolution -- much higher than you'd be able to get in an ordinary ad -- and we've embedded extra content.
DutchDe Commissie begrotingscontrole heeft een aantal amendementen op de begroting ingediend om extra informatie en evaluaties van de Commissie te verkrijgen.
The Committee on Budgetary Control tabled a number of amendments to the budget to gain extra information and evaluations from the Commission.
DutchIk ben het met de Commissie eens, het biedt extra informatie aan de consument en het biedt ook extra mogelijkheden aan de producent en aan de dienstverleners.
I agree with the Commission that this offers the consumer extra information and allows the manufacturers and service providers greater scope.
DutchDit is het eerste verslag van de commissie aan het huidige Parlement, en het bevat daarom extra informatie over de commissie ten behoeve van de nieuwe leden van het Parlement.
This report is the first for this Parliament and because of the new Members it provides Parliament with extra information about the committee.
DutchHet verdrag is voor de burgers al ingewikkeld en onbegrijpelijk genoeg en vergt uiteraard een extra informatie- en pedagogische inspanning.
This treaty is already sufficiently complicated and sufficiently incomprehensible for citizens without adding to it and an effort of information and education is clearly necessary.
DutchIndien extra informatie nodig is kunnen wij op elk moment ook via de nationale instanties van het GEBECO-systeem en de nationale betalingsinstanties informatie verkrijgen over elk mogelijk geval.
If we need information, we can in any case always access case-by-case details via national IACS operations and through national payment agencies.
DutchTegelijkertijd dient men zich echter te realiseren dat de onvermijdelijke extra informatie met grote voorzichtigheid moet worden behandeld en op het laagst mogelijke niveau moet blijven.
At the same time any irrelevant information, and irrelevant information cannot be avoided, must be treated with great care and held at the lowest level possible.
DutchNauwkeuriger informatie en extra financiële middelen zullen een effectievere bestrijding van de illegale handel in sigaretten mogelijk maken en de inning van accijnzen bevorderen.
More precise information and extra financial resources will make it possible to combat more effectively the illegal trade in cigarettes and to improve collection of excise duties.
DutchEn als Pranav de pagina van het boek omslaat kan hij vervolgens extra informatie over het boek zien -- opmerkingen van lezers, mischien bepaalde informatie van zijn favoriete recensent et cetera.
And so, Pranav turns the page of the book and can then see additional information about the book -- reader comments, maybe sort of information by his favorite critic, etc.

Vergelijkbare vertalingen voor "extra informatie" in Engels

informatie zelfstandig naamwoord
extra bijvoeglijk naamwoord
extra bijwoord
extra zelfstandig naamwoord
English
voor jouw informatie
English
ter informatie
English
extra middelen zelfstandig naamwoord
vertrouwelijke informatie zelfstandig naamwoord
vrijgeven van informatie zelfstandig naamwoord
extra vraag zelfstandig naamwoord
extra vergoeding zelfstandig naamwoord
extra betaling zelfstandig naamwoord
gerubriceerde informatie zelfstandig naamwoord
te uwer informatie
boekhoudkundige informatie zelfstandig naamwoord